„Státní dotaci skutečně dostaneme, takže máme základ pro dlouhodobě plánovanou investiční akci, která si celkem vyžádá asi sto osmdesát milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová. Státní dotace má činit 20 milionů korun a 21 milionů již uvolnilo na stavbu českobudějovické zastupitelstvo.
Debata v zastupitelstvu při červnovém zasedání však byla velmi bouřlivá a zejména z řad ODS, která má většinu v zastupitelstvu, se ozývaly námitky proti této investici. Vedení radnice nakonec musela podpořit opozice, jinak by peníze na náhradní zdroj pitné vody nebyly schváleny. „Město by mělo být v rámci možností připraveno na rozmary počasí,“ uvedla náměstkyně Popelová a poukázala na to, že v letošním roce trpí Česká republika nebývalým suchem, což je podle ní další argument pro vybudování náhradního vodního zdroje. Hlavním důvodem pro náhradní zdroj je snaha pokrýt potřebu v případě takové nenadálé katastrofy, která by znemožnila dodávky z úpravny Plav.


„České Budějovice jsou jediným okresním jihočeským městem, jemuž chybí náhradní zdroj pitné vody,“ upozornila tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. „Pitná voda je základ a stotisícové město by jí mělo mít dostatek,“ zdůraznila Popelová.


Náhradní zdroj pitné vody bude vybudován v Hrdějovicích v sousedství městské čistírny odpadních vod. Ta bude v případě výpadku elektřiny havarijním zdrojem energie pro novou úpravnu. „Vlastní práce na úpravně budou zahájeny v srpnu,“ nastínila časový výhled Popelová.