Již podruhé bude ve čtvrtek 2. prosince Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vybírat nového rektora. V první volbě na začátku listopadu totiž nikdo z kandidátů nezískal požadovanou nadpoloviční většinu hlasů.

Nejblíže zvolení byl děkan přírodovědecké fakulty Libor Grubhoffer, kterého podpořilo 22 ze 45 senátorů. Grubhoffer se o jejich hlasy bude ucházet i nyní. „Opakovaná kandidatura pro mě byla samozřejmostí. Když vám lidé důvěřují, dají najevo svou podporu, nemůžete je zklamat,“ komentoval. Jestli se mu tentokrát podaří získat i poslední chybějící hlas, si však netroufal odhadnout. „To je sázka do loterie,“ řekl.

O pouhé dva hlasy méně než Grubhoffer získala v listopadové volbě Magdalena Hrabánková, která je od roku 2007 děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. I ona proto kandiduje znovu.

„Když mi tolik senátorů dalo důvěru, bylo by nesolidní do volby znovu nejít. Připadalo mi to přirozené,“ vysvětlila. Zároveň ale zdůraznila, že hlavním motiven je stále udělat něco pro univerzitu jako takovou. „Není to pro mě otázka moci ani peněz, ale je to výzva. Jsem ekonomka a myslím, že bych ve vedení univerzity mohla dobře uplatnit své zkušenosti,“ dodala.

Třetím kandidátem na rektora je děkan zemědělské fakulty Miloslav Šoch, i on se o funkci ucházel již v listopadu. „Domnívám se, že bych mohl univerzitě něco přinést, že mám co nabídnout,“ vysvětlil své důvody. Ani Šoch však nechtěl odhadovat výsledky zítřejší volby. „Šance se velmi těžko hodnotí, protože volba je tajná a senátoři třeba někomu slíbí svůj hlas, ale pak jej mohou dát někomu jinému,“ připomněl.

Akademický senát zasedne ve čtvrtek ve 14 hodin. Pokud ani tentokrát v tříkolovém hlasování nového šéfa univerzity nezvolí, bude muset vyhlásit další volbu. Funkční období současného rektora Václava Bůžka vyprší k 28. únoru příštího roku.

Kandidáti

Magdalena Hrabánková - Získala profesuru v oboru odvětvové ekonomiky a managementu, přednášela mimo jiné na třech maďarských univerzitách. Dva roky pracovala jako poradkyně předsedy vlády České republiky pro zemědělství a životní prostředí, nyní je poradkyní ministra zemědělství. Od roku 2007 stojí v čele ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.
Libor Grubhoffer - Narodil se v roce 1957. Absolvoval obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1990 byl členem přípravného výboru pro založení Biologické fakulty Jihočeské univerzity. Získal profesuru v oboru molekulární a buněčná biologie a genetika. V letech 2001–2004 byl prorektorem Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy. Od roku 2004 je děkanem biologické, posléze přírodovědecké fakulty.
Miloslav Šoch - Narodil se v roce 1953. Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 2007 byl jmenován profesorem v oboru obecná zootechnika, zabývá se mimo jiné zoohygienickými aspekty chovu hospodářských zvířat a nekonvenčními metodany prevence a ochrany zdraví zvířat. Vydal 101 původních vědeckých prací. V současné době je děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.