Získat byt nemusí být v dnešní době až takový problém, ale následně poctivě platit nájem, to už je často velký boj. Důkazem je bezmála 12 milionů korun, které dluží lidé na nájmech městu České Budějovice.

Částku se magistrátu v současné době nedaří snižovat, naopak stále narůstá. Přitom za takovou sumu by bylo možné například deset bytů kvalitně zrenovovat. Důvodů pro neplacení nájmu může být několik, horší ekonomická situace rodin, ztráta zaměstnání, růst nájemného.

Pak je tady ale také velká skupina lidí, kteří si myslí, že se nastěhují a nic platit nemusí. I proto Budějovičtí v poslední době zpřísnili podmínky pro získání podnájmu v městských bytech. „Smlouvy o nájmu se nyní podepisují na dobu určitou šesti měsíců s možností opce dalších šesti měsíců. Dříve to byl jeden rok," řekl Ladislav Volf, jednatel Správy domů. Společnost má tak v případě, že člověk přestane platit, možnost rychleji zasáhnout a případně rozhodnout o vystěhování, aniž by se dluh navyšoval několik dalších měsíců.

V současnosti vlastní město České Budějovice celkem 1830 bytů. Z toho je 350 bytů zvláštního určení a 100 bytů takzvaných startovacích na sídlišti Máj, kde je nájemné 60 korun za metr čtvereční a měsíc.
„Musím konstatovat, že velký podíl na dluzích mají bohužel nájemci startovacích bytů, kde je v současné době dluh na nájemném 1,3 milionu korun a Ubytovna Okružní 1a, kde je dluh 850 tisíc korun," pokračoval Volf. 

Protože někteří jedinci, ale samozřejmě i celé rodiny neumí správně hospodařit a nejsou pak schopni platit nájem či energie, zahajuje teď město pilotní projekt, kde by se to mohli učit.
„Uvolnili jsme ve spolupráci se Správou domů čtyři byty. Na jejich obyvatele budou podrobně a pravidelně dohlížet sociální pracovníci. Dva byty bude mít na starosti Městská charita a dva obecně prospěšná společnost Mezi proudy," potvrdil náměstek primátora Petr Podhola.

Pokud se tato novinka městu letos osvědčí, bude v ní pokračovat a je možné uvažovat i o navýšení počtu bytů, kde by se rodiny učily hospodařit.

Kateřina Sihelníková, sociální pracovnice Městské charity České Budějovice upozornila, že zhruba do týdne budou mít zmíněné dva byty své nájemníky.
„Budeme se snažit naučit klienty maximum tak, aby mohli za nějakou dobu, řekněme do jednoho roku, tento byt opustit a zařídit si vlastní bydlení, kde už nebudou naši pomoc potřebovat, protože si všechny záležitosti vyřídí sami," věří Kateřina Sihelníková. Tato novinka by určitě mohla pomoci, nicméně dluhy nájemníků vůči městu to v nejbližší době v žádném případě nesníží, což samozřejmě ani není cílem projektu.

Dávky posílat rovnou na bydlení

Podle Petra Podholy by k zastavení růstu dluhů mohlo v budoucnu více pomoci, když by příspěvek na bydlení, respektive dávky v hmotné nouzi u problematických osob putovaly přímo na účet Správy domů. „Pak by nebylo možné, aby tyto peníze člověk utratil někde jinde. Vidím to jako jednu z možností řešení," dodal náměstek.

U notorických neplatičů totiž nezabírají ani různé snahy města, jako jsou osobní návštěvy či zaslání SMS o dluhu na nájemném. Takové případy pak končívají až u soudu.

V každém případě je nyní výše nájemného u standardních bytů 66,19 Kč/m2. Měsíčně tak 3+1 o rozměrech 70 metrů čtverečních stojí 4634 korun. „Nájemné u bytů zvláštního určení je to 50 Kč/m2/měsíc a u vysoutěženého nájemného se pohybuje od 45 do 140 Kč/m2/měsíc," vyjmenoval jednatel Správy domů Ladislav Volf.