V současné době je cena nájemného v městských bytech stanovena plošně, tedy bez ohledu v jaké části Budějovic se nacházejí. Měsíčně jejich obyvatelé zaplatí necelých 70 korun za metr čtverečný (m²). „Do budoucna se bude nájemné spravedlivě diferencovat podle lokalit ve městě,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09).

Nájenmé v číslech
Nájemné v 780 městských bytech se po vypršení platnosti smluv zvýší z necelých 70 Kč/m² na 75 % tržního nájemného, které je v jednotlivých lokalitách Budějovic rozdílné. Nejvyšší je v centru, nejnižší v Třebotovicích.

Úprava výše nájemného se bude týkat 780 smluv uzavřených na dobu určitou, a to až po jejich skončení. Město bude stanovovat nájemné ve výši 75 procent z obvyklého nájemného v konkrétních lokalitách. Například za třípokojový byt o velikosti 78 m² v centru Budějovic lidé v městských bytech platí 5437 korun měsíčně, zatímco za stejné bydlení v tržním nájemném to je 10 202 korun. Po navýšení ceny bude městský byt měsíčně stát 7652 korun. Získané peníze půjdou do oprav bytového fondu.

Městské byty i nadále výhodné
Velký rozdíl mezi výší činže v městských bytech a ostatních, kde se uplatňuje tržní nájemné, se postupně zmenší. Rozhodli o tom radní města. „Na základě odborného znaleckého posudku jsme zjistili, že nájmy jsou výrazně nižší,“ konstatoval Petr Šindelář, jednatel společnosti Správa domů, která spravuje 1815 městských bytů.

Náměstek primátora Tomáš Bouzek upozorňuje, že úprava výše nájemného se týká pouze bytů se smlouvou na dobu určitou, kterých je 840 a jejich nájemníci platí měsíčně necelých 70 Kč/m². V 60 tzv. startovacích bytech zaplatí uživatelé nově 79,50 Kč/m². To u zbývajících 780 domácností bude zdražení citelnější. Cena za jejich bydlení bude stanovena na 75 % nájemného, které je obvyklé v jednotlivých částech města.

Jak zdůraznil Tomáš Bouzek, v menších bytech je cena za 1 m² vyšší než u rozlehlejších. Třeba 18metrová garsonka v centru města, tedy v Krajinské, České, Široké ulici, nyní vyjde na 1255 Kč, po úpravě na 3103 Kč. „To je stále čtvrtina pod obvyklou cenou. Za bydlení v centru to není přemrštěná cena,“ míní Tomáš Bouzek.

K úpravám plateb dojde po uplynutí sjednané doby nájmu, takže budou prováděny postupně. „Už v březnu začneme zvát občany, jichž se situace týká, k návštěvě a uzavření nové smlouvy,“ uvedl Petr Šindelář.

Změny se netýkají bytů se smlouvou na dobu neurčitou. Ale jak budou postupně nájmy úmrtím či odstěhováním ukončovány, bude se zvýšení nájemného aplikovat i u nich.

„Plánujeme projektovou přípravu další městské výstavby, abychom se připravili na možnost financování z evropských peněz do tak zvaného dostupného bydlení,“ řekl Tomáš Bouzek. Uvažuje se prý o oblasti poblíž ulice Evžena Rošického.