Nejvíce bytů v regionu nesporně vlastní českobudějovická radnice, i když na zdejších sídlištích byly od 90. let prodány do soukromého vlastnictví tisíce bytů. Aktuálně drží magistrát ve svých rukou pomyslné klíče od 1870 městských bytů. „Bytová komise projednala 26. července zvýšení nájemného a nyní bude na stejné téma hovořit a rozhodovat rada města,“ uvedla včera k otázce možného zvýšení nájemného tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Rada bude jednat 29. srpna.


V Týně nad Vltavou už problém regulovaného nájemného radnice téměř nezná. Do soukromých rukou míří poslední klasické nájemní byty, které město určilo k privatizaci. Podle starosty města Karla Hájka byl bytový fond určen k prodeji všechen, pokud se nejednalo o byty zvláštního určení nebo byty s nějakou blokací. Největší vlna prodejů se uskutečnila před šesti až sedmi lety. Nyní město vlastní převážně malometrážní byty soustředěné ve třech domech, které si hodlá ponechat i do budoucna. Nájemní vztahy zde ale mají poněkud odlišný režim. „Tyto byty jsou sociální pomocí potřebným občanům,“ zdůraznil Hájek.


Náklady na stavbu a údržbu nových obecních bytů už rovnou započtou do nájemného v Borovanech, kde dokončují 26 bytů. Noví obyvatelé bytů, kteří by se mohli podle vyjádření tajemníka městského úřadu nastěhovat už na přelomu roku, proto budou platit v podstatě tržní nájemné. Jinak Borovany vlastní 63 bytů v domě s pečovatelskou službou a celkem se jedná ve městě asi o stovku bytů. „Loni jsme zvyšovali nájemné v relacích zákona podle příslušných koeficientů, letos zatím nemáme zkalkulovanou cenu,“ nechtěla předbíhat rozhodnutí rady města Lenka Urbánková z odboru správy majetku města.
Zvýšení regulovaného nájemného umožnil zákon už letos. U bytů I. kategorie například stoupl nájem v krajském městě z 20,35 Kč za měsíc a metr čtvereční na 24,11 Kč za měsíc a metr čtvereční. Podobný nárůst lze očekávat i nyní.