Do domovů důchodců, odlehčovacích zařízení, agentur poskytujících domácí péči, centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, ale i azylových domů nebo centra pro uživatele návykových látek budete moci nahlédnout tento týden.

Ti všichni chtějí v rámci Týdne sociálních služeb představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci zaměstnanců sociálních služeb. V celé zemi jich jsou desetitisíce a pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením. Díky těmto službám lidé ve složitých situacích neztrácejí lidskou důstojnost, mohou uplatňovat své individuální potřeby a mnozí se i mohou začlenit do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Patříte–li mezi zvědavce, rádi byste věděli víc o fungování toho kterého zařízení, o práci v nich, nebo jenom potřebujete užitečné informace, které možná využijete vy sami nebo někdo z vašeho okolí, máte v tomto týdnu jedinečnou možnost zjistit vše potřebné.

Kdy mají otevřeno pro veřejnost

Domov pro seniory Hvízdal (U Hvízdala 6) úterý 14 - 17
THEIA - Pomoc v krizi (Mánesova 11/3b) úterý 9 - 16
Občanská poradna při Jihočrozvojové (Riegrova 51) středa 9 - 13
Azylový dům Filia (Nerudova 7) úterý 10 – 16
Azylový dům (Žerotínova 9) úterý 10 - 16
Domov pro seniory Máj (Větrná 13 středa 9 - 16
Městská charita Č. Budějovice (Žižkova 12) úterý 9 - 17
Agentura domácí péče Alice (Husova 20) úterý 9 – 12
PREVENT, centrum pro uživatele drog (28.října) úterý 10 – 16
Arpida, rehab. centrum pro zdrav. postižené (U Hvízdala 9) středa 9 - 14
Sociální služby Světluška (U Jeslí 13) úterý 9 - 16