Revitalizace trvala téměř půl druhého roku a už teď je možné díky instalovaným webkamerám říct, že například hnízdní populace racka chechtavého na rybníce Domin je v letošním roce odhadem o polovinu vyšší než před zahájením obnovy. O čilém ptačím ruchu se může přesvědčit každý Jihočech díky živému vysílání.

Práce na revitalizaci Vrbenských rybníků, přerušované v době hnízdění, začaly v listopadu 2019. V rámci dokončovacích prací byl na rybníce Domin instalován speciální inteligentní kamerový systém. Jeho součástí jsou kvalitní kamery otočné o 360° s mnohonásobným optickým zoomem, které snímají a přenáší obraz v HD kvalitě.

Zdroj: Youtube

„Instalace kamerového systému má dva hlavní důvody. Prvním je možnost sledování a vyhodnocování stavu populací ptačích druhů, které se v lokalitě nacházejí a na ostrůvcích hnízdí. Vysoká kvalita kamer umožňuje nejen sledování ptáků přímo na ostrůvcích, kde je kamera instalována, ale i na sousedních ostrovech a na vodní hladině,“ řekl první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř zodpovědný za životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost s tím, že získaná data jsou poskytována dalším odborným subjektům, zejména pak České ornitologické společnosti, Jihočeské univerzitě a Agentuře ochrany přírody a krajiny. „Dalším neméně důležitým důvodem instalace kamer je zpřístupnění záběrů široké veřejnosti prostřednictvím 24hodinového živého vysílání. Každý se teď může přesvědčit o tom, jak čilý život na Vrbenských rybnících je,“ dodal vicehejtman s tím, že záznam lze najít na webu Životního prostředí Jihočeského kraje a také na kanálu YouTube. „Je to další malý krůček k ochraně unikátní jihočeské krajiny, které si všichni místní obyvatelé tak váží. Před volbami jsem sliboval, že toto bude jedna z mých velkých priorit a těším se na řadu dalších chystaných projektů, které pomohou jihočeské přírodě. Zároveň jsem moc rád, že okolí Vrbenských rybníků je díky jejich úpravám ještě atraktivnější pro výlety a procházky lidí v přírodě.“

Realizace projektu byla úspěšná

„Zkušební provoz kamer jsme spustili v polovině dubna. Prvním přínosným zjištěním byl fakt, že kamery ptáky vůbec neruší. Naopak pro racky se staly vyhledávaným místem pro pozorování okolí. Dokonce racky neruší ani to, když otáčíme s kamerou, u které stojí v bezprostřední blízkosti,“ pokračuje František Talíř. „Podle sledování, které provedla v minulém týdnu AOPK se potvrdil další, pro nás nejdůležitější fakt – realizace projektu byla úspěšná a obnova hnízdních ostrůvků zdařilá. Například hnízdní populace racka chechtavého na rybníce Domin je v letošním roce odhadem o 50 % vyšší, než tomu bylo v letech před zahájením obnovy. To byl od začátku náš cíl a já jsem rád, že naše práce slaví úspěch. Utvrzuje nás v tom, že má smysl v podobných aktivitách pokračovat,“ uzavírá František Talíř.

Zdroj: Youtube

Živé přenosy z kamer si už získaly oblibu i u jihočeské veřejnosti. Od zahájení provozu shlédli živé vysílání na kanálu YouTube stovky lidí, návštěvnost webových stránek Životního prostředí Jihočeského kraje se zvedla o cca 40 %. V současné době se postupně doplňují seznamy ptáků, které se v lokalitě nacházejí. V plánu je i doplnění obrazového záznamu zvukem. Další kamera by mohla být instalována pro hnízdní sezónu 2022 v kolonii kolpíků bílých a mohla by přinést zajímavé odborné informace a velmi atraktivní záběry pro veřejnost.