Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jednotřídku o kapacitě maximálně 25 dětí navštěvují společně děti od 3 let až do předškolního období. „Prostory jsou nově zrekonstruované, třídy jsou vybaveny novým nábytkem i novou podlahou s dostatkem hraček a didaktického materiálu,“ říká Olga Becherová a představuje MŠ: „Jsme mateřská škola rodinného typu, kde dětem kvalifikovaní učitelé věnují maximální pozornost a respektují rodinnou výchovu. Spolu s dětmi si utváříme kladný vztah k obci tím, že poznáváme její historii, osvojujeme si poznatky o okolním prostředí i lidech, kteří v obci žijí, vycházíme z místních zvyků a tradic a účastníme se s dětmi veřejného života v obci, pokud to situace dovolí.“

Uvnitř se i vaří, děti se stravují ve třídě.

V současné době je MŠ kvůli pandemii uzavřena. „Snažíme se našim předškolákům vždy každý týden zadat úkoly a náměty na činnosti s rodiči,“ líčí ředitelka.