Den válečných veteránů, který si lidé dnes připomínají, se poněkud krčí mezi ostatními svátečnými a významnými dny.

„Tenhle významný den nebyl za komunistického režimu připomínán, a proto zapadl,“ říká Vladislav Burian z Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci.

„Připomíná odkaz našich dědů, kteří bojovali za I. světové války. Dne 11. listopadu 1918 totiž I. světová válka skončila, a proto datum veteráni vybrali. Později se den začal týkat i veteránů, kteří bojovali za II . světové války. A týká se i těch našich spoluobčanů, kteří teď v rámci České armády bojují například v Afghánistánu.“

Den válečných veteránů je významný z hlediska české národní hrdosti.

„Je symbolem toho, že naši vojáci bojovali na nejrůznějších frontách. Jeho připomínáním vyjadřujeme úctu těm, kteří se bojů zúčastnili nebo v nich zahynuli. I proto bychom Den válečných veteránů neměli přehlížet,“ myslí si Vladislav Burian.

Úctu k válečným veteránům projevují členové Klubu historie letectví každoročním pořádáním setkání válečných letců nebo expedicemi do míst, kde českoslovenští letci nasazovali nebo položili za druhé světová války život.

„Bojovali jsme za vlast, a ne za peníze jako vojáci dneska,“ myslí si válečný letec RAF Jaroslav Hofrichter (89), tradiční účastník jindřichohradeckého setkání.

„My jsme šli bojovat za naši svobodu a nepočítali, že by nám někdo něco dal,“ pokračuje letec z 311. čs. bombardovací perutě. „Jenže dnes už lidem vlastenectví skoro nic neříká. Od dětství nás vychovávali, abychom milovali vlast. Dnes už láska k vlasti neexistuje, mladí nevědí, co to je. Když nám u české squadrony hráli poprvé hymnu a vztyčovala se naše vlajka, většina z nás brečela. Dnes pro lidi vlajka a hymna nic neznamená. Jsem rád, když se mluví o lidech, kteří pro vlast něco udělali, a nezapomíná se na ty, kteří pro ni zahynuli. Učitelé ve školách o tom nemluví a studenti to nevědí,“ dodal plukovník Hofrichter.

Podobně uvažuje i pilot 312. čs. stíhací perutě Milan Malý (86) z Českých Budějovic.

„Byli jsme vychováni našimi rodiči, abychom za vlast nasadili život,“ říká plukovník Milan Malý. Pro dnešní mládež jsou ale slova, jako je vlast, boj za svobodu nebo oběť , prázdnými pojmy.

I proto vzdejme úctu všem, kteří za naši vlast nasazovali život a padli. Alespoň dnes.