Řidičská veřejnost sice komunikaci netrpělivě vyhlíží, územní řízení však ukázalo, že nad projektem se vznáší nejeden otazník. Například občanskému sdružení Srubec místo k životu vadí, že se připravuje dálnice, ale současně se neprojednávají do podrobností jednotlivé sjezdy až po navazující komunikace. „Mělo by se to posuzovat celkově, zda na to budou peníze, aby se to nedělalo salámovou metodou,“ upozorňuje na možné budoucí problémy Renata Švestková ze srubeckého sdružení.

Námitky se třeba týkají i posledních úprav v projektech. „Teď mi to ještě zatočili před obývák,“ rozčiluje se nad „pohybem“ přivaděče Jan Štuber, jehož dům nedaleko Nových Hodějovic by měl s dálnicí skoro sousedit.

Odborníci ale upozorňují, že navržená podoba dálnice vychází z platných územních plánů a z memoranda několika obcí, které vzniklo v roce 2007.

Výhrady měly poslední šanci

„Je to dálnice nebo obchvat města? Jak bude řešen přivaděč ve Hlinsku? Kdyby to vedlo jinudy, stálo by to míň,“ takové otázky a výhrady zaznívají ohledně dálnice D3 u Českých Budějovic. Komunikace by se podle nejoptimističtějších výhledů mohla začít stavět za za čtyři až šest let. Zatím se projednává její podoba v rámci tak zvaného územního řízení.

„Dálnice má za úkol vést tranzit. Měla by jít tak, aby se dotýkala co nejmenšího počtu lidí. Obchvat má úplně jinou funkci,“ říká například Josef Šesták ze sdružení Srubec místo k životu. Upozorňuje na to, že dálnice u Budějovic chce zastat obě funkce. Bude to podle Šestáka znamenat zbytečně drahé mimoúrovňové křižovatky, které navíc budou v krátkém odstupu za sebou, aby vyhověly potřebám obchvatu. Srubecké sdružení navíc kritizuje i současnou podobu přivaděče na dálnici od své obce. Nejasnosti panují i kolem nájezdu na dálnici v Hlinsku.

Nové přivaděče ale hájí budějovický zastupitel František Jelen. Kdyby podle něj nebyly nové nájezdy na dálnici, staly by se jimi současné komunikace, které jsou už tak zatížené.

Při čtvrtečním jednání na českobudějovickém stavebním úřadu o dálnici zazněla celá řada výhrad, ale často to byly věci, které by se měly řešit například v rámci územního plánu Srubce nebo které stanovil územní plán Českých Budějovic už v roce 2000. „O čem se teď bavíme, to je věc, která se měla řešit při projednávání územního plánu v roce 2000,“ reagovala proto na některé připomínky náměstkyně budějovického primátora Ivana Popelová.

Nespokojené odpůrce navržené podoby dálnice ale náměstkyně nepřesvědčila. „Je to poslední možnost, kdy se můžeme vyjádřit,“ vysvětlila vlnu kritiky za některé občany při jednání Renata Švestková. Ve čtvrtek totiž byl poslední termín, kdy bylo možné uvést výhrady v rámci územního řízení.

Po jeho ukončení už může investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, žádat o stavební povolení.

Řidičská veřejnost ale dálnici netrpělivě vyhlíží a také českobudějovická radnice očekává, že komunikace zvládne jak odvedení tranzitu mimo město, tak že dokáže plnit funkci potřebného obchvatu.

Chodník na mostě není jistý

„Prosím dávejte konkrétní připomínky, které se týkají projednávané části dálnice,“ zaznělo několikrát směrem k občanům, kteří přišli na veřejné projednávání územního řízení k dálnici D3 u Českých Budějovic. Připomínky se totiž týkaly i věcí, které se nyní v rámci územního řízení neřeší.

Když ale zazněla odpovídající připomínka, ukázalo se, že není nikde psáno, že musí uspět. „Most na Vidov na posledním návrhu dálnice je naprojektován úplně bez chodníku,“ upozornil například Jiří Peltan ohledně stavby, která se plánuje nedaleko dnešní křižovatky Novohradské silnice s odbočkou na Staré Hodějovice. „Občané chodí pěšky i na druhou stranu za železniční trať,“ zdůvodnil svou poznámku znalec místních poměrů.

Věcnou připomínku zástupci stavebního úřadu ocenili s tím, že taková se může řešit. Vzápětí ale přišlo nepříjemné upozornění projektanta. „Ne každý most musí mít chodník.“ „Možná z vašeho pohledu se zdá, že tam chodí hodně lidí, ale chodník není ani na dnešní silnici,“ doplnil projektant.

„Jenže teď se lze uhnout. Až bude komunikace na náspu, nebude kam uskočit,“ přidal trpělivě další vysvětlení Peltan. Hned se ale našel další důvod, kromě malého provozu pěších, který může oslabit podle projektanta požadavek na chodník na mostě. „Takový chodník si musí vzít do správy příslušná obec,“ zaznělo směrem k občanům s dodatkem, že právě nechuť obcí k doprovodným stavbám je často příčinou, proč třeba chodník chybí.

Investor, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, by totiž měl hradit pouze stavbu hlavní komunikace a některé nutné související investice. A není jisté, že k nim případný chodník na mostě bude patřit.

O podaných námitkách a připomínkách bude nyní rozhodovat českobudějovický stavební úřad.

Jste tu dva, a buď se poslouchejte, nebo…

Vypjatá atmosféra chvílemi provázela veřejné projednávání dálnice D3 v územním řízení. V jednu chvíli ve čtvrtek odpoledne na Stavebním úřadu v Českých Budějovicích dokonce zazněla rozporná vyjádření od přítomných budějovických zastupitelů.

Neshodli se bývalý náměstek primátora František Jelen se současnou náměstkyní Ivanou Popelovou. Bylo to ve chvíli, kdy zaznělo několik upozornění od zástupkyně ministerstva vnitra (protože se nedávno změnily některé normy a projekt by nemusel některým novým předpisům vyhovět). Náměstkyně Popelová uvedla, že se ministerstvo nevyjádřilo v době, kdy mělo dříve příležitost. Bývalý náměstek Jelen ale upozornil, že se ministerstvo vyjádřilo. Reakce jednoho z občanů byla nekompromisní. „Jste tu dva vedle sebe a buď se poslouchejte, nebo přestaňte plkat,“ komentoval jeden z přítomných rozporuplnou informaci od zastupitelů.

František Jelen, který je v současnosti řadovým zastupitelem, pak ale upozornil, že podle předběžných jednání s ministerstvem dopravy se dá očekávat udělení výjimky pro případy, kdy by nové normy byly v kolizi s projektem.