Na oddělení Cizinecké policie v Budějovicích prý nikdo neumí anglicky. Na jednání v tomto jazyce si musíte přivést vlastního tlumočníka a zaplatíte za to stovky korun. Tvrdí to například 29letý manažer Ondřej Jakeš z Budějovic.

„V posledních měsících jsem nahlašoval své přátele z ciziny a dost mě zarazilo, že se na celém oddělení nenašel nikdo, kdo by uměl anglicky. Dokonce jsem byl předvolán s tím, abych si přivedl svého tlumočníka,“ popisuje Jakeš. Úředník pak prý podle něj zapisoval slepě do protokolu to, co slyšel od tlumočníka, a neměl žádnou možnost ověření.
Vedení cizinecké policie toto tvrzení popírá. Přiznává však, že je v zájmu cizinců vzít s sebou na jednání tlumočníka.

„V současné době je na Oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie pracovník, který je schopen v anglickém jazyce komunikovat. Veškerá řízení se však vedou podle zákona v českém jazyce. Pokud cizinec češtinu neovládá, je v jeho zájmu zajistit si osobu, která mu bude tlumočit do mateřské řeči,“ uvedla ředitelka cizinecké policie Ivana Zelenáková.

Jednou ze společností, na kterou se lidé kvůli tlumočení obracejí, je budějovická jazyková škola Aslan. Podle ředitelky Jany Pavianské mají lidé o tlumočení u cizinecké policie poměrně velký zájem. „Většinou záleží na tom, jestli se jedná o tlumočení s razítkem, tedy od soudních znalců. Normálně však vyjde hodina tak na 300 až 400 korun. Kromě jednání na cizinecké policii se na nás lidé obracejí i se žádostmi o tlumočení u soudů,“ zmínila Pavianská.

Určité problémy při jednání s cizineckou policií potvrzuje i vedoucí Poradny pro uprchlíky při budějovické Diecézní charitě Jana Nováková. Podle ní se však většinou nejedná o jazykovou neznalost. „Na to jsme nikdy nenarazili, ale problémem je pro nás neochota tamních pracovníků,“ popsala Nováková. Poněkud jiný názor má však například Ruska Irina Mečířová, která žije v jihočeské metropoli už 27 let. Má živnostenský list na tlumočení z ruštiny a její zkušenosti s cizineckou policií jsou prý dobré. „Mám s nimi velmi dobré zkušenosti, není to jako za starých časů, kdy tam bylo pár nepříjemných lidí. Myslím, že s ruštinou a angličtinou by snad mít problémy neměli,“ podivuje se Mečířová. Dodává, že nikdy neměla ani problémy s neochotou.

Ztráta nezávislosti

Na začátku roku prodělala cizinecká policie několik podstatných změn. Ztratila například nezávislost a spadla pod krajské ředitelství policie. Přestala rovněž vyřizovat agendu dlouhodobých víz i dlouhodobých pobytů. „Nyní je vyřizuje odbor azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra. My se zabýváme agendou pozvání, krátkodobých víz a přihlašováním cizinců,“ uzavřela ředitelka Ivana Zelenáková.