Milá Aťko, ještě jsem nečetl smutnější SMS než tu, kterou mi poslal Tvůj Václav. Budeš chybět těm, kteří Tě poznali jako vnímavou, talentovanou a úspěšnou zpěvačku taneční muziky. Budeš chybět svým bývalým žákům 
i stovkám zpěvaček Canzonetty, kterou jsi tak dlouho, dobře a ráda vedla. Budeš chybět nejen Václavovi, ale i nám všem, kteří jsme směli být Tvými přáteli. Moc ti přeji, abys tam nahoře našla dobrou společnost skvělých muzikantů, kteří Tě rádi vezmou do party.
Vladimír Oulík, kolega z jeviště

V první řadě chceme vyjádřit soustrast rodině. Loučíme se 
s osobností, která nám ukázala životní směr. Byla obrovskou 
inspirací, naší hudební mámou.  Dokázala mistrně skloubit kariéru s rodinou a vše, co dělala, řídila svým srdcem. Považujeme za štěstí, že jsme ji poznali. 
Děkujeme.
Zuzana Benešová 
a Lukáš Randák, bývalí studenti, kteří se nyní zpěvu věnují profesionálně

Dostala jsem velice těžký úkol. Napsat pár řádek o ženě, která ovlivnila životy mnoha lidí. Kdybych měla vypsat všechny její dobré skutky, musela bych mít nikdy nekončící knihu.

„Andělé jsou lidé, kteří vyzařují světlo. Kde oni jsou, tam je světlo a jasno. Andělé jsou lidé, kteří dostali něco z původní rajské radosti. Věř mi, andělé jsou bytosti z masa a krve, kteří jakýmsi neviditelným způsobem udržují svět v rovnováze. Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, které lidi chtějí dosáhnout. Je v nich neskutečná láska, se kterou by tě chtěli obejmout…"

Použila jsem citaci z knihy Štěstí je v tobě. Andulka byla jedním z těch andělů…

Anna Knotková –  rodným jménem Anna Marie Sommerová, rodačka z Havlíčkova Brodu, jistě netušila, kolik lidiček projde jejíma laskavýma rukama a jaké budou mít štěstí.

Poté, co absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor hudební výchova a ruský jazyk, stala se skvělým pedagogem. Vyučovala na ZŠ v Trhových Svinech a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.

Její láska k hudbě ji zavedla hudebními cestičkami až ke skvělé kariéře sbormistryně.  Ve volných chvílích se ještě věnovala individuálnímu vyučování zpěvu, svým měkkým hlasem okouzlovala i publikum s tanečním orchestrem Variant nebo usedala jako porotkyně do pěveckých soutěží.

Pro Andulku byla její profese pedagoga nejen zaměstnáním, ale i posláním. Totéž mohu říci i o její činnosti hudební na veliké profesionální úrovni. Pro naše město a jeho kulturní rozkvět bylo požehnáním to, že osud zavedl Andulku právě do Českých Budějovic. Pro budějovickou kulturu udělala nezapomenutelný kus práce. A to nemluvím o dětech, kterým se naplno a s láskou věnovala. Dala jim šanci vyniknout, pocítit úspěch a nepodlehnout nástrahám dnešního světa.

Měla jsem tu obrovskou čest znát Andulku 28 let. Byla jsem dítětem a pak i dospělou ženou pod jejím vedením ve třech sborech. Byla pro mě velkým vzorem po stránce umělecké i lidské.  Naše druhá máma, kamarádka, zkrátka žena s velkým srdcem, krásná tělem i duší.
Nikdy nezkazila žádnou legraci. Když vstoupila na jeviště, přišlo slunce s blankytně modrýma, laskavýma očima. Nafoukla tvář a usmála se… Všichni ji zbožňovali. Ale to se vlastně u andělů stává…

Ve středu 6. listopadu 2013 nás naše milovaná Andulka opustila po dlouhém boji 
s vážnou nemocí.

Vy, kdo jste Andulku znali, přijďte si s námi pro ni zazpívat 22. prosince 2013 v 18 hodin na vánoční koncert do kostela Husova sboru církve československé husitské na Palackého náměstí.

LUCIE STRUSKOVÁ
Autorka je učitelkou