Už před první světovou válkou se totiž otevřela tato základní škola prvním žáčkům. Plány budovy jsou dodnes uschované ve státním archivu. Pocházejí z roku 3. listopadu 1911 a jejich autory jsou stavitelé Václav Malec a Václav Teslík. V listopadu roku 1913 pak byla škola slavnostně vysvěcena a otevřena. Hned 2. ledna 1914 z brusu nová škola přivítala první žáky. Tehdy jich bylo 196. Za katedru se poprvé postavili například učitelé Rudolf Paleček a Karel Vojta.

Nedabylská  základní škola má  dnes dětí mnohem méně, než tomu bylo na počátku její historie. I tak ale každým rokem přibývají. V letošním školním roce ji navštěvuje 53 dětí a pouze prvňáci mají svou třídu jen pro sebe. „To je jediná samostatná třída, kterou ve škole máme," potvrdila ředitelka Magdalena Bíchová.

Budova školy je pořád stejná.Dokládají to historické fotografie.Ta školu vede šestým rokem. „Zbylé čtyři ročníky prvního stupně jsou spojeny do dvou tříd –  druháci a čtvrťáci jsou 
v jedné třídě, třeťáci a páťáci 
v další," doplnila ředitelka, která je zároveň  třídní učitelkou prvňáčků.

V příštím školním roce bude mít škola 63 žáků. Díky tomu se poprvé ve stoleté historii budovy otevře nová třída, v pořadí čtvrtá. „Máme z toho radost. Škola před sto lety vznikla jako jednotřídka, později přibyla ještě jedna třída. Tehdy se děti učily na směny – část dopoledne a část odpoledne," vysvětluje ředitelka školy.

Budova školy sice pořád zůstává stejná, ale její vybavení i náplň hodin se mění.  „Do této školy chodil už můj dědeček a také moji rodiče. I já jsem zde prožil svá první školní léta a teď do téhle školy chodí i můj syn," říká Martin Ašenbrenner. „Vzpomínám si, že když jsem do téhle školy chodil já, tak se ještě topilo v kamnech. Od té doby se ale hodně změnilo. Škola se pořád zvelebuje a rozvíjí. Je to moc dobře," doplňuje vyprávění.

Ve škole mají všechny děti  na výběr z mnoha zájmových kroužků. „Pořádáme také projektové dny, vánoční jarmark a také malý divadelní festival Nedabylské kukátko, pro školy z okolí. Před letními prázdninami se i s některými rodiči vydáme na týdenní pobyt na Šumavu," vyjmenovala Magdalena Bíchová. Právě projekt školy v přírodě vznikl už v roce 1997 na popud tehdejšího ředitele Jiřího Zibury.

„Na to, že naše škola bude v sobotu slavit sto let se poctivě připravujeme," říká ředitelka školy. „Děti předvedou divadelní představení a zazpívají písničku složenou přímo k této příležitosti. Chceme také ukázat, jak vypadá učení zábavnou formou. Doufám, že se v sobotu sejde hodně lidí," končí své vyprávění.

JANA KLOMFAROVÁ