Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 tak zůstává k nedělní 18. hodině v regionu nezměněn, stejně jako počet vyléčených, tedy osob, které již nevylučují virus. Poměr kumulativního počtu nemocných a vyléčených tedy na jihu Čech stále činí 119 ku 3.

ON-LINE:

Mezi kraji si tak jižní Čechy nadále udržují již po několik dnů nejnižší relativní výskyt onemocnění COVID-19, tedy nejnižší počet případů přepočtený na 100 tisíc obyvatel regionu. Podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví dosáhl relativní výskyt v regionu 18,72 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel (tedy 120 nahlášených případů).

„Za uplynulých čtyřiadvacet hodin vyšetřily laboratoře v regionu 95 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný," sdělila v neděli večer ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. "To je samozřejmě příjemná zpráva, nulový přírůstek jsme v našem kraji naposledy zaznamenali 23. března, ale musíme být realisty. Čekají nás rozhodující týdny a v této souvislosti musím upozornit na to, že i uvnitř České republiky jsou regiony, kde je relativní výskyt vyšší a hrozí tu proto zvýšené riziko přenosu. Vysoký výskyt má především Praha a skokově v posledních dvou dnech narostl výskyt i kousek od západních hranic našeho kraje na Domažlicku. Prosím ty, kteří do Prahy jezdí za prací nebo na služební cesty, aby byli po návratu obezřetní a ohleduplní ke svému okolí.“

Zároveň připustila, že dnešní nulový přírůstek nových případů byl částečně ovlivněn menším počtem testovaných vzorků ve sváteční den. „V neděli nepracovala všechna odběrová místa v kraji, ale pouze ta v Českých Budějovicích a Strakonicích. I lidé v odběrových místech a laboratořích musí mít možnost alespoň minimálního odpočinku, vždyť už jsme někteří v plném nasazení třetí měsíc.“

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření a testy má za sebou celkem 5508 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 1017 Jihočechů.

K nedělní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 71 žen a 48 mužů. „Jednatřicet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku, jednadvacet na  Českokrumlovsku, dvacet na Českobudějovicku, patnáct na Prachaticku, čtrnáct na Táborsku, jedenáct na Jindřichohradecku a sedm na Písecku,“ doplnila počty po okresech epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Mezi nemocnými, rozdělenými do věkových kategorií podle metodiky Ministerstva zdravotnictví, je pět dětí do 14 let. Jedenáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let. Jednadvacet v kategorii od 25 až 34 let, jednadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmnáct v kategorii od 45 do 54 let a sedmnáct v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 27 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 5. 4. 2020, 18. hod.)

Kumulativní počet potvrzených případů 119 (denní přírůstek 0)
Kum. počet osob indikovaných k testování 5508
Počet testovaných vzorků za 24 hod. 95
Počet karantén (aktuálně) 1017
Kumulativní počet vyléčených 3

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 31 (denní přírůstek 0)
Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)
Českobudějovicko 20 (denní přírůstek 0)
Prachaticko 15 (denní přírůstek 0)
Táborsko 14 (denní přírůstek 0)
Písecko 7 (denní přírůstek 0)
Jindřichohradecko 11 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 71
Muži 48

Nemocní podle věku:

0-14: 5
15-24: 11
25-34: 21
35-44: 21
45-54: 17
55-64: 17
65+ : 27

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník