Dodatková tabulka zákazu zastavení jim přikazovala opustit jeho plochu 28. září, celý den se tu ovšem navzdory informacím, že tu má začít rekonstrukce, nic nedělo.


„Vůbec se nedivte, že příště se vám občan na podobné akce vykašle a bude se chovat nezodpovědně, sobecky a bez respektu a pochopení k tomu, co se v jeho městě děje,“ vzkazoval radnici rozhořčený T. Svoboda. Se svým postřehem se přihlásil o slovo v rubrice Deníku Čtenář–reportér.


Na otištěný příspěvek (Českobudějovický deník 2. října) rychle zareagoval jak magistrát, tak stavební firma Kulhánek – Mařík, jíž město parkoviště kvůli opravě svěřilo.


„Rád bych se za firmu omluvil za pochybení při umístění dodatkové tabule na dopravním značení zákazu zastavení,“ vzkazuje nejen obyvatelům k parkovišti přilehlého domu Větrná 66 jednatel společnosti Michal Mařík.


„Naše firma na základě smlouvy o dílo zajišťuje opravu parkoviště před domem č.p. 66. Abychom dílo mohli provést, bylo potřeba zajistit vyklizení plochy od parkujících vozidel, a to pomocí dopravního značení – zákazu zastavení s dodatkovou tabulkou s vyznačením data „od 1.10.2007“ . Dopravní značení pro nás zajišťovala specializovaná firma. Bohužel došlo k chybě při zadání termínu zahájení opravy, a to místo 1.10.2007 na 28.9.2007,“ vysvětluje Mařík nedopatření, kvůli kterému majitelé aut vyklidili parkoviště předčasně.


„Abychom celou záležitost napravili, zajistíme vlastními silami zkrácení délky opravy o tyto tři dny,“ slibuje v dopise.