Dnes zde nenajdete nic než jednu chalupu, celní úřad pro pěší a malé nádraží. Právě tady ale leží nejkratší mezinárodní železnice na světě, kterou vybudovali nadšenci sdružení ve spolku Pošumavská jižní dráha.

Tito nadšenci po roce 1989 zakoupili od státu násep bývalé mezinárodní tratě Volary – Pasov, která byla v roce 1948 zrušena. A postupně zde položili koleje dlouhé 105 metrů. Trať tak znovu propojila Čechy s Bavorskem.

Časem přibyla ještě další kolej a mininádraží, dnes již funguje i přeshraniční provoz.

V letní sezoně se zde můžete nechat převézt například replikou parní lokomotivy či šlapací drezínou a na památku dostanete speciální jízdenku s razítkem. A ve třech odstavených železničních vagonech tady najdete ještě muzeum Pošumavských železnic, obchůdek se suvenýry i občerstvením.

Jízdné je tady dobrovolné a členové spolku ho využívají na obnovu areálu.