Narodila se v Innsbrucku, kde po maturitě studovala zoologii – bez velkých ambicí, jak říká, zkrátka nevěděla, co by měla dělat jiného. Vášeň k povolání v ní ale vyvolala praxe po studiu, napsal linecký deník OON. Dcera brazilské matky odešla na rok do Brazílie pracovat v zoologické zahradě, a tam ji chytla především velká zvířata. Ve 26 letech přišla do Lince. Dnes tu vede dvanáct zaměstnanců starajících se o 600 zvířat.

„V budoucnu chce zopakovat loňský rekord, kdy zahradu navštívilo 105 000 lidí,“ píše list. Nové ředitelky se pak ptá, kdy Linec bude mít konečně své mládě pandy. „To nemůžeme ovlivnit,“ říká Thurnerová. „Nedávno jsme našemu chlapci dali holčičku. Když budeme mít štěstí, klapne to hned. Pomoci tomu ovšem nemůžeme, na tom musejí zapracovat sami…“

Zavedou povinný sociální rok?

Zavedení povinného „sociálního roku“ v případě zrušení základní vojenské (a tedy i civilní) služby požaduje prezident hornorakouského Červeného kříže (ČK) Leo Pallwein-Prettner. Jinak prý bude činnost jeho organizace ohrožena. Loni bylo ve složkách zemského ČK zařazeno 578 civilně sloužících, téměř všichni u záchranných oddílů. Tolik dobrovolníků by ČK podle prezidenta nikdy nedal dohromady, znemožněno by bylo také plánování práce.

Zavedení dobrovolného sociálního roku, jak plánuje ministerstvo sociálních věcí, by přineslo „dvoutřídní“ systém – kromě odměňovaných „sociálníků“ by ČK měl nadále bezúplatně pracující dobrovolníky, kteří by pak ale zřejmě houfně odcházeli s pocitem nespravedlnosti. Že by dobrovolný sociální rok nahradil civilní službu, tomu nevěří ani zemský ředitel charity Mathias Mühlberger. Hornorakouská Caritas měla loni přiděleno 110 civilně sloužících, kteří byli nasazeni mj. v pečovatelské službě.

Zařazení do tzv. dobrovolného sociálního roku berou měsíčně kapesné 180 až 280 eur, k tomu případně 150 eur rodinných přídavků. K tomu přistupuje prázdninové a vánoční kapesné.

Věštkyně na výjezdu

V Městské galerii v Pasově hostuje v pátek a v sobotu mimořádná návštěva – nejproslulejší německá věštkyně Lilo von Kiesenwetter.

„Lidem předpovídá dokonce gratis,“ napsal deník PNP. Budoucnost, prý založenou minulostí, přitom čte z očí klientů. Není si prý ale jista, že tudy do budoucnosti vždycky projde…

Hodina porady u Lilo von Kiesenwetter stojí normálně 250 až 300 eur. „V Pasově její honorář zaplatí majitel galerie, zájemci jsou jen žádáni o příspěvek pro svaz ochrany dětí,“ dodává PNP. A nebudou mít také celou hodinu, nýbrž v průměru jen deset minut. Podle očekávání chodí hlavně ženy. Nejčastěji prý lidé chtějí vědět, zda si uchovají práci…