Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se peníze vždy najdou, bere za své. Rozpočtová krize aktuálně zmrazila plány Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na velkou a dlouho plánovanou modernizaci nebezpečné silnice I/20 u Českých Budějovic.

Téměř devět kilometrů dlouhý úsek mezi Pištínem a Budějovicemi, který se má z větší části proměnit ve směrově rozdělený čtyřpruh v nové stopě, je přitom kompletně připraven k zahájení. Od loňského září má stavební povolení a letos v trase proběhlo kácení dřevin.

Připravena je i zadávací dokumentace; tendr na zhotovitele měl být vypsán dle slibů ŘSD už začátkem tohoto roku, stavět se mělo začít ještě letos. „Bohužel, vypsání výběrového řízení bylo prozatím z finančních důvodů odloženo. To znamená, že i zahájení samotné stavby se v tuto chvíli odkládá,“ sdělil jihočeský mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Tendr bude podle něj vypsán, až „budou uvolněny potřebné finanční prostředky“. Předpokládané náklady přesahují dvě miliardy. ŘSD je přitom připraveno i na variantu, že bude třeba žádat o prodloužení platnosti stavebního povolení.

close Stavba Pištín - České Vrbné. info Zdroj: Zdroj: ŘSD zoom_in

Stavbu lze rozdělit na dvě části. Od Budějovic k Češnovicím (cca 6,5 km) bude zbudován směrově rozdělený čtyřpruh v nové stopě, který naváže na stejné uspořádání na výjezdu z krajského města. Sloužit bude i jako obchvat obcí Dasný a Češnovice, které neúnosně zatěžuje tranzitní doprava. Zbylé dva kilometry mají být směrově nerozdělený třípruh.

Stav silnice I/20 je dlouhodobě předmětem kritiky, v Dasným a Češnovicích se už několikrát konaly demonstrace za odvedení aut mimo zástavbu. Na silnici je i řada úseků, kde často umírají lidé; jsou označeny křiklavou cedulí se smrtkou. Silnice totiž dávno nesplňuje soudobé normy, nemá například žádný prostor za krajnicí, a je proslulá nepřehlednými horizonty. Jde přitom o hlavní tah mezi Českými Budějovicemi, Pískem a Plzní.

Jan Šindelář

| Video: Youtube