Prožila tři století, dvě tisíciletí, obě světové války a několik režimů ve své rodné vsi Úsilném. Dnes bydlí již druhým rokem v domově pro seniory v Hluboké nad Vltavou.

Na svých narozeninových oslavách ráda vypráví o svém setkání s rakousko–uherským císařem. „Jednou jsem viděla Franze Josefa. Jel na koni skrz naši ves,“ vzpomíná. Její recept na dlouhověkost zní: střídmě jíst i pít. A na otázku, jaký je smysl života, bez váhání odpovídá: práce. Žena, která celý život pracovala v lese a ještě ve 104 letech sama hospodařila v rodném domku, má několik generací potomků. Vychovala dvě děti, má šest vnoučat, čtrnáct pravnoučat a čtyři prapravnoučata. Ještě před nedávnem byla Marie Kráslová v dobré kondici a dokonce se pohybovala po svých opřena o chodítko, její momentální stav však není až tak příznivý. „Dnes ji odvážíme do nemocnice, nepřijímá potravu,“ řekl ve středu ředitel hlubockého domova pro seniory Jiří Slepička. „Věříme ale, že jí bude zase líp,“ dodal vzápětí.

Více si můžete přečíst v ČbD 9.5. na straně 3.