Od doby, kdy se na uvedeném hřbitově konalo první rozloučení, se ovšem zásadně proměnil způsob, jakým dáváme svým bližním poslední sbohem. Nejen že místo pohřbů do země zcela jednoznačně převažují žehy, ale velká část posledních rozloučení se děje jen v úzkém kruhu rodiny a někdy dokonce i bez příbuzných.

V Českých Budějovicích se ročně koná podle Kateřiny Vrbové, která vede městský pohřební ústav, kolem 2300 pohřbů. Neveřejných, jen v kruhu rodiny jich bývá mírně přes polovinu. Podle dlouholetých zkušeností Kateřiny Vrbové jsou přitom hlavní tradice, zachovávané při posledním rozloučení, v poslední době celkem setrvalé. Jedná se přitom téměř výhradně o pohřby žehem. V Českých Budějovicích se ročně koná přibližně jen do 80 pohřbů do země.

Konají se ale i pohřby bez obřadů, které zajišťují obce. Vloni jich v Českých Budějovicích bylo 37, buď proto, že zesnulý nemá příbuzné, nebo proto, že pozůstalí nejeví o organizaci posledního rozloučení zájem, případně nemohou z nějakého důvodu rozloučení zajistit.

Bez obřadu byla i část rozptylů na loučce, která je součástí areálu u svaté Otýlie. Na loučce se konalo 182 pietních aktů, z toho 58 s účastí veřejnosti a třeba i hudebním doprovodem, 61 jich bylo jen v kruhu rodinném a 63 potom bez účasti pozůstalých.

Vedle hlavního hřbitova u svaté Otýlie se v krajském městě pohřbívá ještě v Mladém a v Třebotovicích. Podle odhadů hřbitovní správy může být za dobu existence hřbitova u svaté Otýlie pochováno v jeho areálu až 90 000 nebožtíků. Těžko lze pak určit, kolik obyvatel města a okolí je pochováno na již zrušených hřbitovech, například Staroměstském.

V České Krumlově se v obřadní síni uskuteční ročně do 150 rozloučení. V kapli Panny Marie Bolestné na městském hřbitově je to potom zhruba 50 církevních obřadů za rok. Podle vikáře a preláta českokrumlovského Václava Píchy se v kapli konají obřady se mší i beze mše, podle domluvy s pozůstalými.

„Pohřbů do země bývá necelá polovina, rozloučení před kremací se koná o něco víc," říká Václav Pícha o obřadech v kapli a připojuje, že pohřeb do země se týká především rodilých Krumlováků, kteří mají své rodinné hroby nebo hrobky.

Všechny obřady v kapli se dějí podle liturgických knih. Ty ale předepisují jiné modlitby pro případ následného uložení do hrobu a jiné pro případ kremace. Podle Václava Píchy se pamatuje na obě možnosti. Rozdíl může být i v tom, jestli se koná obřad se mší, nebo jde jen o rozloučení. I v případě kremace se ale může konat mše.

Po ukončení obřadu v kapli potom průvod vyprovází nebožtíka buď ke hrobu, kde se konají závěrečné obřady, nebo před hřbitov, kde se závěrečné obřady rozloučení s nebožtíkem konají v případě, že je tělo odvezeno ke kremaci do Českých Budějovic. (win)