Co byla vaše první práce 
v elektrotechnice vůbec?
Když vzpomínám na své první kroky v elektrotechnice, tak to bude asi jednoduchý obvod, tak zvaná blikačka se dvěma střídavě svítícími LED diodami.

Nyní už jste postoupil trochu dál a doma máte více než dvoumetrový Teslův transformátor. Představte ho trochu laikům.
Jde o transformátor, který pracuje na principu elektromagnetické indukce – nabíjení a následného výboje. S pomocí nabíjení, v tomto případě ze zásuvky, se vytváří velmi vysoké napětí mezi primární a sekundární cívkou. Když napětí dosáhne potřebných hodnot, a to až megavolt, dojde k výboji. Ten ale nesměřuje z jedné cívky na druhou nýbrž do prostoru.

Když přeskočí výboj a uvolní se nahromaděná energie, nepotřebuje přístroj uzemnění?
Když je transformátor
v objektu, mám proti tomu vždy něco uzemněného, abych měl jistotu, že nevzniknou nežádoucí škody.
Když nemá uzemnění, „hledá" ho všude možně. Když je výboj prováděný venku, uzemní se sám do země. Přirozeně tam ten výboj směřuje. Proto jsou blesky 
v přírodě rozvětvené, hledají nejkratší cestu k uzemnění. Pro doplnění, při výboji se vytváří tak vysoké napětí, že je jedno do čeho se výboj uzemní, vše se stává vodivé.

Může výboj z vašeho transformátoru ublížit?
Kdyby někoho zasáhl výboj z mého transformátoru třeba do obličeje, vznikne slušná popálenina a může dojít 
i k horším zraněním. Například očí. Výboj je vlastně jako svazek blesků. Vytvoří to takovou koronu. Můj transformátor může mít při plném výkonu výboj až do vzdálenost 2,5 metru.

A co třeba dotknutí se cívky? Může člověka ohrozit?
Důležitá je frekvence s jakou daný transformátor pracuje. Na primární cívce u mého transformátoru je velký příkon energie a to je životu nebezpečné.

Máte transformátor jen doma?
Teslův transformátor,  který mám doma, je zatím největší autem převozitelný, v České republice. Lze ho použít na testování jakéhokoliv vysokonapěťového zařízení, ale také na efektní zábavu. Například jsem s ním byl na výstavě vzdělání a řemeslo.

Na kolik vás vyšla stavba?
Bylo to zhruba deset tisíc korun, ale součástky jsem měl přes známé levněji. Kdybych nakupoval vše nové, cena by se pohybovala mezi osmdesáti až sto tisíci korun.

Nebojí o vás rodiče?
Ze začátku se báli, ale po čase jsem se zdokonalil 
na takovou úroveň, že jsem věděl, co si mohu dovolit a co už ne.

Kde se vzal prvotní nápad na takový transformátor?
Za to vděčíme nedoceněnému géniovi a mému velkému vzoru Nikolu Teslovi, jenž sestrojil tento přístroj 
v 19. století.

Je možné využít tenhle koníček i profesně?
Rozhodně ano, tento přístroj a obor vysokého napětí lze uplatnit jak ve výzkumném odvětví, tak i v běžném životě.

Byl už jste se podívat v Řeži u Prahy nebo v jiném podobném ústavu?
Přímo v tomto ústavu jsem nebyl, ale na fakultě máme specializovanou měřící učebnu či dílnu pro práci s vysokým napětím.

Jak dlouhý výboj v čase i vzdálenosti se dá takhle uměle vyvolat? Je to omezené nebo neomezené, záleželo by jen na zdroji energie?
Závisí to pouze na daném zařízení, jak je zhotoveno 
pro dané aspekty vysokonapěťového výboje, ale vše se odvíjí od dodané energie. Největší Teslův transformátor je v USA v Oklahomě. Převážejí ho po železnici. Má výšku přibližně dvacet metrů a udělá asi patnáct metrů dlouhý výboj.

Už jste někdy dostal „ránu"? Ať už od transformátoru nebo ze zásuvky.
Chybami se člověk učí, ale v tomto odvětví je chyba smrt, samozřejmě, že jsem schytal dost ran od fázového napětí v zásuvce.
Vysoké napětí však omyly draze trestá.