Pro sto dětí připravili program místní a přespolní členové Komise pro kulturu a mládež Horní Stropnice, řada dobrovolníků a dále KDU – ČSL, Českým rybářským svazem, Sborem dobrovolných hasičů Horní Stropnice, TJ Hraničář Horní Stropnice, Mysliveckým svazem a Obcí Horní Stropnice.

Během celého odpoledne bylo pro děti připravena řada soutěží a disciplín: Skákací hrad, Pohádkové puzzle, Lov a poznávání zvířátek, Skákání v pytli, Hod míčkem na cíl, přetahování, Střelby na branku, Skupinové tanečky, Kolo štěstí, Poznávání zvířátek z lesa a posledním stanoviště bylo poznávání vodních živočichů. Největším lákadlem pro děti byla závěrečná pěnová show a vystavená technika SDH Horní Stropnice, která všechny účastníky poté umyli.

Petr Aksamit