V návrhu rozpočtu na rok 2019 mají mezi výdaji v Záboří jako největší položku finance na lesní hospodářství – zhruba tři miliony korun.

Obec má v majetku 301 hektarů lesů, ve kterých škodí kůrovec a uvedené peníze jsou připravené na lesní činnost včetně nové výsadby. Starostka Eva Stroganová, zmínila, že k chystaným investicím letos patří nový chodník při výjezdu z obce směrem na Budějovice a zpomalovací retardér v Dobčicích, které pod Záboří patří. Pro Lipanovice se chystá studie možného zpomalovacího ostrůvku směrem na Novou Ves.

Rozpočet mají v Záboří schvalovat v pátek 1. února jako vyrovnaný ve výši 10,3 milionu korun.