Jak blízko mají občané k přírodě, je v různých městech a jejich částech různé. Z jihočeských okresních sídel jsou po této stránce na prvním místě Prachatice. Mají totiž zelené plochy na 73 % výměry. A to není přínosné jen pro člověka, jemuž, aniž si to mnohdy uvědomí, poskytuje „dobro“ dvojím způsobem. Vytváří příjemné mikroklima a zlepšuje estetický vzhled. A živočichům dává životní prostor.

Podíl zelených ploch na celkové
výměře měst:

- Český Krumlov 54 %
- České Budějovice 22 %
- Jindřichův Hradec 35 %
- Písek 58 %
- Prachatice 73 %
- Strakonice 37 %
- Tábor 39 %

„Mohlo by se zdát, že město neposkytuje rostlinám a živočichům příliš vhodné podmínky pro život. Ve skutečnosti však městské prostředí láká velké množství druhů a pro některé z nich představuje dokonce jednu z posledních nadějí na přežití v naší krajině,“ vysvětluje Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

Vedoucí odboru životního prostředí strakonického městského úřadu Jaroslav Brůžek zmiňuje pozitivní působení stromů například v zachycování prachových částic a profiltrování vzduchu, pohlcování hluku,v rovnoměrném uvolňování vláhy, kyslíku, ochlazování ovzduší v parných dnech.

„Město Strakonice a příroda jsou jako dva klíny vražené do sebe. Už z centra prorůstá krajina do města, což je ideální ke každodenní rekreaci,“ pochvaluje si Jaroslav Brůžek.

Zeleně bychom si měli vážit a chránit ji. Její význam ve městě je nezastupitelný.