Ředitel Gymnázia v Týně nad Vltavou Karel Hájek nemá obavu, že by 30místní třídu nenaplnili. Jména testovaných, kteří při přijímačkách uspěli, se škola dozví od agentury CERMAT do poledne 27. dubna a do dvou pracovních dnů má zveřejnit seznam přijatých uchazečů, a to na nejméně 15 dnů. Že dítě skutečně do konkrétní školy nastoupí, se potvrzuje odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. To je nutné stihnout do 10 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí, jinak bude místo obsazeno jiným uchazečem.

Další termíny
- 10. a 11. května – náhradní termíny pro všechny maturitní obory 
- od 22. do 30. dubna – na obory bez maturity
- studentům se započítávají lepší výsledky z obou zkoušek