Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Do MŠ Zvíkov, která patří pod ZŠ Štěpánovice, chodí podle učitelky Pavly Chmelové celkem 24 dětí. Smíšenou třídu navštěvují děti od 3 do 7 let. „Velkou výhodou naší školky je umístění na kraji obce s velkou přiléhající zahradou a dvorem. Díky rozlehlé návsi obce Zvíkov je možné chodit na každodenní procházky na čerstvém vzduchu s dětmi bez obav z kontaktu s obyvateli obce,“ říká Pavla Chmelová. I v této nelehké době před uzavřením školek si s dětmi dokázaly zpříjemnit den různými aktivitami – pohybovými hrami, společným vařením a pečením různých pokrmů, maškarním karnevalem, společnými oslavami narozenin a svátků dětí.