"Pokračujeme v řízeném návratu k plánované zdravotní péči. Po dobu dalších dvou týdnů bude kapacita našich operačních sálů navýšena ze stávajících 80 % na 90 %, poté rozhodneme o dalším režimu plánované péče. Přestože již i u nás pozorujeme zlepšení epidemické situace, stále se společně se Zlínským krajem a Vysočinou řadíme mezi regiony nejvíce postižené pandemií COVID-19,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„Ze stejného důvodu zůstává v českobudějovické nemocnici nadále beze změny v platnosti zákaz návštěv. Pokud vše půjde dobře, rádi bychom se do téměř běžného režimu vrátili od 1. června,“ dodal MUDr. Šnorek.

Pacienti, jejichž plánované hospitalizace, operace, výkony a vyšetření byly zrušeny, budou informováni o novém termínu telefonicky, SMS, emailem či písemně.