V českobudějovické nemocnici je však zatím stále 4. největší počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 z celé České republiky (po Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, Fakultní Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Ostrava) a pokles jejich počtu je pomalý, proti zbytku republiky i kraje opožděný. Proto je třeba stále pokračovat v režimu odložené plánované péče.

V nemocni by byli rádi, kdyby epidemická situace umožnila vyrazit na cestu postupného návratu k běžnému režimu od 3. května.

Pacienty o novém termínu jejich odloženého výkonu informuje zdravotnický personál telefonicky, SMS či formou emailu okamžitě, jakmile bude provoz obnoven. Veřejnost bude rovněž informována na webových stránkách nemocnice.