Zlatá je barva vítězství a slunečních paprsků, proto se stala symbolem Dnů dětské onkologie, které začínají 15. února a trvají do konce měsíce. Tato akce, která má ve větších centrech několikaletou tradici, chce zvýšit povědomí o dětských onkologických onemocněních, prezentovat dosažené pokroky v léčbě a poskytnout podporu rodinám, které se s touto diagnózou potýkají.

„Abychom podpořili rozšíření povědomí o této akci, a tedy i o dětských onkologických onemocněních, nasvítíme 15. února od 18 do 22 hodin pavilon dětského oddělení zlatou barvou,“ uvedl generální ředitel nemocnice Michal Šnorek.

Ve čtvrtek 15. února se od 18 do 22 hodin nasvítí pavilon dětského oddělení budějovické nemocnice zlatou barvou.Ve čtvrtek 15. února se od 18 do 22 hodin nasvítí pavilon dětského oddělení budějovické nemocnice zlatou barvou.Zdroj: Nemocnice České Budějovice

Dětské oddělení je v rámci jihočeského regionu jediným pracovištěm, kde jsou léčeni děti s onkologickými onemocněními. Oddělení se specializuje zejména na léčbu akutní lymfoblastické leukémie. „Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění v dětském věku. Samotná léčba trvá dva roky. Zvládnout nemoc je velmi náročné, jak pro děti, tak celou rodinu, která se musí potýkat s celou řadou náročných situací. V léčbě této nemoci došlo za poslední desetiletí k obrovskému posunu. Je tedy velmi pozitivní zprávou, že v dnešní době se vyléčí téměř 90 % dětí. Jedním z největších úspěchů posledních let je větší personalizace léčby umožňující volbu protinádorových léků specificky pro každého pacienta. Velmi slibné jsou také klinické studie s imunoterapií, která má méně vedlejších účinků než klasická terapie,“ řekl Pavel Timr, vedoucí lékař stanice hematoonkologie dětského oddělení.

Masopustní veselí v úterý 13. února v Českých Budějovicích.
Masopustní veselí zaplavilo centrum Budějovic. Podívejte na tu parádu

Spoluorganizátorem akce v kraji je spolek Haima České Budějovice, který je úzce provázán s dětským oddělením budějovické nemocnice. Spolek již více než 30 let pomáhá rodinám překlenout těžké období dlouhodobou finanční podporou, hradí jim nezbytné vybavení, jako jsou čističky vzduchu, ale i případnou psychologickou pomoc. „Ve čtvrtek 15. února dopoledne budeme spolu se studenty zdravotně-sociální fakulty rozdávat veřejnosti ve vstupním terminálu nemocnice zlaté stužky, které jsou symbolem Dnů dětské onkologie,“ sdělila předsedkyně budějovického spolku Haima Kamila Zelinková.

Zdroj: Iva Nováková, Nemocnice České Budějovice