„Plánujeme výstavbu vlastní kuchyně. Její provoz bude pro nás levnější než současný systém dodávek jídla z menzy Jihočeské univerzity. Brzy ale změnu nechystáme. Je otázkou jednoho až dvou let, než bude hotová přesná projektová příprava. Teprve potom bychom vstoupili do dalšího jednání," upřesnil ředitel.

Znamenalo by to mimo jiné zrušit dosavadní sedmiletou spolupráci s univerzitou. Tu ale vedení nemocnice zatím o svém plánu neinformovalo. „Oficiální informace ve věci výstavby nemocniční kuchyně nemáme. V případě, že je obdržíme, budeme na něj reagovat," konstatuje mluvčí univerzity Dagmar Dvořáková.

Vedení školy ale nepopírá, že případnou ztrátu významného odběratele by menza musela vykompenzovat. Denně uvaří pro nemocnici  kolem 5,5 tisíce porcí. „Pokud by v budoucnosti došlo k ukončení spolupráce s nemocnicí, budeme hledat možnosti využití kapacit menzy," nastiňuje Dagmar Dvořáková.

Strávníky v nemocničním areálu ale ujišťuje, že na jejich talířích se nejistá budoucnost  smluv na dodávky jídla nijak neprojeví. „Jako doposud budeme pokračovat v plnění závazků vyplývajících ze smluv o zajišťování stravování," zdůrazňuje.

Spory ohledně nové podoby smluv na dodávku jídla, které už od roku 2007 pro českobudějovickou nemocnici vaří univerzitní menza, stály zřejmě na počátku rozhodnutí obnovit dávno zrušenou nemocniční kuchyni.

„Jednání se dlouho nedařilo dotáhnout do úspěšného konce," naznačuje loňské peripetie mluvčí nemocnice Ivana Kerlesová. Ty vedly nemocnici k úvahám o zřízení vlastního stravovacího provozu.

Podle rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera  ale změny ve smlouvách iniciovala sama budějovická  nemocnice,  škola navíc vždy deklarovala zájem se dohodnout. „Považujeme si, že možnost vařit pro nemocnici máme, snažíme se proto udělat pacientům pomyšlení. Do loňského jara spolupráce fungovala bez zásadních problémů. Menza se vždy chovala jako korektní partner, dodržovala a plnila závazky vyplývající z uzavřených smluv. Jídlo dodávala a dodává vždy řádně v termínu, v požadované a nemocnicí odsouhlasené kvalitě," zdůrazňuje Libor Grubhoffer.

Nad postupem nemocnice se proto značně podivuje:  „Nemocnice nám jako první  loni na jaře vypověděla smlouvu o pronájmu prostor, kde se distribuuje jídlo a zajišťuje další servis, jako je například mytí nádobí.  Vzhledem k tomu, že se vaří v menze a  pak je potřeba v nemocnici zajistit výdej stravy, jsme se ocitli ve složité situaci. Považuji to za poťouchlost, vypovědět univerzitě ze sady smluv tu, která zajišťuje plnění našich závazků," míní rektor.

Následný spor vygradoval vypovězením dosavadních smluvních vztahů mezi oběma subjekty a složitým i časově náročným  jednáním o nových podmínkách spolupráce.  Kamenem úrazu byl zejména rozdílný názor na finanční podmínky. Na přetřes přišla ale například i kvalita večeří, jejichž složení  nechalo vedení nemocnice změnit. „Menza nerozhoduje o podobě žádného jídla dodaného do nemocnice,  vše v objednávce přesně specifikuje odborná dietologická komise nemocnice," upozorňuje ale Libor Grubhoffer.

K podpisu nové smlouvy dospěly obě strany až těsně před Vánoci uplynulého roku. Na jejím základě menza pokračuje v zajišťování stravování pro českobudějovickou nemocnici.