Koordinujete covid pacienty v nemocnicích v našem kraji. Jaká je nyní situace v našich nemocnicích? Jsou v českobudějovické nemocnici umístěni pacienti s nejhorším průběhem covid-19?
Primář ARO Nemocnice České Budějovice Richard Tesařík.Zdroj: Archiv nemocniceV nemocnicích Jihočeského kraje došlo plošně k útlumu plánované péče, což umožnilo provést reprofilizaci a restrukturaklizaci lůžkového fondu, který absorbuje nyní pacienty s covid 19 + . Pacienti, u kterých probíhá středně těžký nebo těžký průběh , jsou umístěni na JIP nebo ARO, jsou napojeni na umělou plicní ventilaci, k dispozici je i přístrojová technika pro mimotělní membránovou oxygenaci - ECMO. V rámci Jihočeského kraje kooperujeme, a pokud je pacient bezpečně schopný transportu, je umístěn do zařízení s volnou kapacitou.

Kolik volných lůžek máme pro pacienty covid-19 v nemocnicích, kde je situace nejhorší? Je situace v Jihočeských nemocnicích únosná?
Každá nemocnice vyplňuje svou volnou a obsazenou kapacitu lůžkového fondu on-line na dispečinku intenzivní a lůžkové peče, který administruje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Je možná i výpomoc v rámci krajů. Situace v Jihočeském kraji zatím není vyhrocena a nemocnice jsou schopny péči o nemocné poskytnout.

Strakonická nemocnice reaguje na nárůst pacientů nakažených koronavirem potřebujících hospitalizaci zvýšením kapacity. Minulý týden pořídila 20 nových elektrifikovaných lůžek.
Hlavním problémem jihočeských nemocnic jsou nakažení zdravotníci

Máme v našich nemocnicích dostatek plicních ventilátorů?
V celé České republice jsou přístrojové kapacity, také plicních ventilátorů je dostatek. Případné nedostatky řešíme s národním koordinátorem intenzivní péče s Prof. MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D. Nemocnice řeší hlavně nedostatek personálu, který je jednak dlouhodobý a nyní navíc komplikovaný díky sníženému počtu personálu, který je nemocen covid-19. Pacienti s umělou plicní ventilací jsou již ve všech okresních nemocnicích Jihočeského kraje.