„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do jedenáctého dubna. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ uvedl Michal Čarvaš, člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.

Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., dodala, že pacienti, kterých se tato opatření týkají, budou o tomto informováni. "Stejně jako jim bude sdělen náhradní termín bezprostředně po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů, například onkologická léčba," upřesnila.

Petra Rodková organizuje v Českých Budějovicích šití roušek. Iniciativa "Šijeme nejstarším a nejslabším roušky".
Švadlenky pomáhají nejstarším

U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede. Zároveň je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce. O přítomnosti otce u porodu bude rozhodováno individuálně.

Nemocnice prosí pacienty, aby při vstupu do nemocnice nebo ordinace nahlásili všechny skutečnosti související s jejich zdravotním stavem, pobytem v rizikových zemích nebo kontaktem s nemocnými, které by mohly mít souvislost s nemocí COVID-19. "Děkujeme za ohleduplnost k ostatním pacientům a zdravotníkům a za respektování dalších opatření, které budou v jednotlivých nemocnicích zaváděny," řekla Iva Nováková, mluvčí nemocnice.