Celková nemocnost respiračních nákaz v Jihočeském kraji podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové kulminovala na přelomu roku a nyní pátý týden v řadě postupně klesá. "Na přelomu prosince a ledna byla nejvyšší, 2 217 případů na sto tisíc obyvatel, a byl tak výrazně překročen epidemický práh o více než pět set případů, na přelomu ledna a února jsme registrovali 1 418 případů na sto tisíc obyvatel a mezitýdenní pokles o téměř jedenáct procent. Podle všeho by mohl pokles pokračovat i v dalších týdnech, protože přichází období jarních prázdnin, které obvykle pomáhají snižovat nemocnost mezi školáky,“ komentovala aktuální epidemiologická data ředitelka KHS.

„Nejvyšší nemocnost mezi jihočeskými okresy je v tomto týdnu na Táborsku, tady výskyt překračuje hranici tisíce pěti set případů na sto tisíc obyvatel okresu. Nejnižší výskyt registrujeme na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, tedy v okresech, kde se tato epidemická vlna začala v závěru loňského roku projevovat nejdříve. Pokles jsme v týdnu zaznamenali ve všech jihočeských okresech, nejvíce na Jindřichohradecku. Co se týče věkových kategorií, ve všech se nemocnost snížila s výjimkou mladých lidí ve věkové skupině 15 – 24 let, kde došlo k mírnému nárůstu“ doplňuje ředitelka odboru protiepidemického KHS Hana Bendíková.

Lišovem podle dopravního sčítání denně projede 14 až 16 tisíc vozidel.
Po 40 letech se v Lišově i Štěpánovicích dočkali. Začala stavba obchvatu

Nejvyšší výskyt ARI je pravidelně evidován ve skupině nejmenších dětí do pěti let. Tady relativní nemocnost v kraji poklesla oproti předešlému týdnu o 10,7 % na 4 262 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi (6 – 14 let) byla 2 553 případů na sto tisíc (-10,4 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 1 548 případů na sto tisíc (+2,5 %), v populaci dospělých (25 - 64 let) bylo 780 případů na sto tisíc obyvatel (-15,4 %) a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost poklesla nejvíce, o 16,6 procenta na 599 případů na sto tisíc.

Respirační onemocnění podle okresů

Ve srovnání jednotlivých okresů měl nejvyšší relativní výskyt okres Tábor, který k pátku registroval 1 527 případů na sto tisíc obyvatel okresu, a nemocnost tu poklesla o 7,5 %.

Stavba D3 v úseku Třebonín-Kaplice-nádraží 3. února 2023. Na snímku staveniště mezi nádražím Velešín a Markvarticemi.
Tudy posvištíme. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

Na Písecku bylo 1 481 případů na sto tisíc obyvatel a hygienici tu evidovali pokles o 8,6 %. Na Jindřichohradecku byla 1 446 na sto tisíc a nejvýraznější pokles o 30,8 %, na Strakonicku bylo k dnešku 1 433 případů na sto tisíc (-10,7 %), na Prachaticku 1 428 (-10,7 %), na Českokrumlovsku 1 400 (-2,2 %). Nejnižší nemocnost má okres České Budějovice s 1 344 případy na sto tisíc (-5,5 %).

Chřipka nejvíce u dětí

Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění /ILI/, i tady, přes výrazný pokles, registrují hygienici největší nemocnost mezi předškolními dětmi: Ve věkové skupině 0 – 5 let je výskyt ILI 139 případů na sto tisíc (-54,1 %), mezi školními dětmi (6 - 14 let) je 85 na sto tisíc (-37 %), mezi mladými lidmi (15 – 24 let) 37 na sto tisíc (-35,1 %), mezi dospělými (25 - 64 let) 24 na sto tisíc (-41,5 %) a mezi seniory 29 na sto tisíc (-39,6 % oproti předešlému týdnu). Celkově byla v kraji nemocnost 45 případů chřipky a chřipce podobných onemocnění na sto tisíc obyvatel (-43,8 %).

Aktuální zákazy návštěv u pacientů

Stále trvá omezení či zákaz návštěv v jihočeských nemocnicích, v některých již ale došlo ke zmírnění původních opatření, například v Nemocnici Jindřichův Hradec.

• Od 4. ledna trvá omezení počtu návštěvníků v Nemocnici České Budějovice na maximálně dvě osoby u lůžka a délku návštěvy na maximálně 15 minut.

• Od 4. ledna zakázala do odvolání návštěvy Nemocnice Český Krumlov, tento zákaz trvá.

• Od 4. února ruší zákaz návštěv Nemocnice Jindřichův Hradec. Doporučená protiepidemická opatření: Maximálně dvě osoby u lůžka, délka návštěvy maximálně 15 minut, ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou, v případě respiračního infektu odložení návštěvy na pozdější dobu.

• V Nemocnici Dačice jsou návštěvy bez omezení s doporučením návštěvníkům používat ochranu dýchacích cest, dezinfekci rukou a další protiepidemická opatření. V případě respiračního infektu je doporučeno odložení návštěvy na pozdější dobu.

Kontrolní den na rekonstrukci českobudějovického nádraží.
Budějovické nádraží otevře od března cestujícím první opravenou část

• Nemocnice Písek omezuje návštěvy na nedonošeneckém oddělení, jednotkách intenzivní péče (JIP) a oddělní ARO. Na tato oddělení povoluje vstup pouze výjimečně návštěvníkům pacientů v terminálním stádiu. Návštěvám ostatních oddělení zůstává nemocnice otevřena, ale platí zde tato pravidla: Vstup s respirátorem nebo rouškou, dezinfekce rukou a zakazuje návštěvy osobám s příznaky respiračního onemocnění.

• V Nemocnici Prachatice platí od 1. ledna omezení návštěv. Počet návštěvníků je omezen na maximálně dvě osoby u lůžka a patnáct minut trvající návštěvu. V Nemocnici Vimperk byl zrušen zákaz návštěv na oddělení LDN. Návštěvy tu mohou probíhat v omezeném režimu: Ve středu, v pátek a v neděli od 14 – 16.30 hodin, doba návštěvy je omezena na dvacet minut a je při ní nutný respirátor, dezinfekce rukou a je zakázán vstup návštěvám s respiračním onemocněním.

• Do odvolání trvá od 4. ledna zákaz návštěv v Nemocnici Strakonice, i když od 4. 2. je mírnější a vztahuje se na zákaz návštěv osobám s příznaky respiračního onemocnění. A od 30. 12. je zákaz v Nemocnici Volyně. Kotva při strakonické nemocnici, Domov se zvláštním režimem: od 31. 12. zákaz návštěv.

• Od 5. ledna trvá zákaz návštěv v Nemocnici Tábor s výjimkou návštěv rodičů či zákonných zástupců hospitalizovaných dětí na dětském oddělení a šestinedělí, zákaz se nevztahuje na účast osoby blízké u porodu za dodržování hygienických opatření.