Českou republiku totiž navštíví dva buddhističtí lámové z nepálského kláštera Benčen v Káthmándú, láma Dondrub a láma Karma. Během návštěvy budou vysypávat pískové mandaly v Brně a Českých Budějovicích. Mandala v Brně bude spojená s ženským aspektem Buddhy – Bílou Tárou, v Českých Budějovicích s Čenrezigem (Avalókitéšvarou), bódhisattvou soucitu a milosrdenství. V doprovodném programu je i společná meditace s lámy za světový mír, otevřená pro veřejnost.

„Dva buddhističtí lámové z Nepálubudouvednech19. až 24. ledna od devíti do 17 hodin mandalu vytvářet z milionů různobarevných pískových zrníček," prozrazuje za organizátory cestovatel Jaroslav Fašina. Celý rituál sypání, zasvěcení i závěrečného zničení pískové mandaly bude možné sledovat v prostorách výstavy Šangri-la. Mandala bude zasvěcena míru a jejím ústředním motivem bude bódhisattva soucitu a milosrdenství – Avalókitéšvara (tibetsky Čenrezig). „Mandala je duchovní symbol a rituální objekt východních duchovních směrů," vysvětluje její význam Jaroslav Fašina.

V tibetském tantrickém buddhismu je písková mandala dvojdimenzionálním zobrazením Buddhy nebo jidamu (meditačního božstva), i jeho paláce s doprovodem. Každý dekorativní prvek mandaly symbolizuje osvícenou aktivitu, moudrost či aspekt učení Dharmy. Současně je zobrazením dokonale osvícené mysli, jež je potenciálem každé cítící bytosti. Mistři tibetského buddhismu ji používají pro zasvěcení žáka do konkrétní duchovní a meditační praxe. Při několikadenních rituálech předává duchovní učitel instrukce a metody, přičemž jednou z metod je i meditace a vizualizace mandaly.

Na mandalu se lze dívat jako na umělecké dílo či na duchovní symbol, který může naplnit člověka povznášejícími zážitky. Podle buddhistických textů generuje (vyzařuje) rituální a symbolická mandala vytvořená z písku pozitivní energii do okolí a předává nezměrné požehnání bytostem, jež ji mohou spatřit. Také rozpuštění mandaly je formou požehná- ní, ať pro poučení, nebo tím, že barevný písek vsypaný do tekoucí vody energizuje a harmonizuje jak přírodu, matku Zemi, tak vesmír či universum.

Dalajláma pod Černou věží?

„Sypání mandaly může být rovněž darem, jenž předává požehnání spojené s moudrostí, soucitem a blažeností. To byl případ první mandaly sypanéunásvPrazeroku1990, kterou nechal vytvořit Jeho Svatost Dalajláma jako dar pro tehdejší Československo. Dalajláma již nezastává politickou roli, ale je duchovní osobnost, která by mohla navštívit i České Budějovice," nevylučuje Jaroslav Fašina stěží uvěřitelnou možnost. Záleží především na tom, kdo Jeho Svatost na duchovní program v dostatečném předstihu pozve a zorganizuje uhrazení nákladů.