Výročí kanonizace si připomenou lidé při zítřejší národní pouti, která se uskuteční v Prachaticích od 10 hodin. Poutě se zúčastní českobudějovický biskup Jiří Paďour, který byl před 30 lety v Římě přítomen také jeho svatořečení.


V čem vidíte výjimečnost osobnosti sv. Jana Nepomuka Neumanna zvláště pro budějovickou diecézi?
Svatý Jan Nepomuk Neumann je pro nás mimořádným světcem. Především proto, že je naším rodákem. Skutečnost, že se narodil v Prachaticích, stigmatizuje celou českobudějovickou diecézi i českou zem. V Novém světě za oceánem založil sto křesťanských škol. Pro představu uvádím, že po roce 1989 u nás vzniklo asi 120 křesťanských škol, včetně mateřských. Sami tak vidíme, že není jednoduché vybudovat systém křesťanských škol. Proto i v tomto případě je jeho zakladatelská a misionářská činnost obdivuhodná.


Svatý Jan postupně nabíral zkušenost a rostl až ke svému heslu: „Passio Christi conforta me“ čili „Utrpení Kristovo, posilni mě“. Slova ze známé modlitby sv. Ignáce vyjadřují potřebu Kristovy energie. Vyjadřují potřebu energie evangelia a oběti, což je stále aktuální.


Uvědomují si věřící budějovické diecéze, že od nich pochází tak důležitý světec?
Při připomínce této osobnosti jde především o věc určité duchovní spontaneity, o světlo, kterým sv. Jan vyzařuje. Protože měl tatínka Němce, jeho osobnost oslovuje i německy mluvící rodáky. Připomínám, že určité napětí proto provázelo i samotnou kanonizaci, které jsem byl přítomen. Tahle spojitost je z hlediska politického velmi křehká. Jan Nepomuk Neumann působil v době, kdy zde pokojně žili lidé v česko- německé symbióze.
Svatý Jan je člověk, který přináší hluboké inspirace katolicismu a spirituality pro Čechy i Němce zároveň.


Přesto, nezapomněli jsme tak trochu na jeho osobnost?
Bohužel Češi hodně zapomínají. Zvláště ve smyslu náboženském máme obrovské zmatky. První věcí, kterou naše současná společnost postrádá, je neschopnost přinášet oběti. Ta se nábožensky projevuje v nedostatku povolání a inspirace, proč co děláme. A svatý Jan věděl, proč. Později se stal řeholníkem, což dokládá, že byl člověkem duchovního růstu. Víra u něj neochabovala, naopak svoje angažmá v církvi stále zintenzivňoval.


Zmínil jste se, že jste byl přítomný kanonizaci. Jak jste se tehdy do Vatikánu dostal?
Většina lidí už ani neví, jaká byla před třiceti lety doba. V roce 1977 probíhala tvrdá normalizace naší společnosti. Začala hned rokem 1968, vstupem vojsk Varšavské smlouvy a nástupem Husákovského režimu, který pošlapal tehdejší naděje a perspektivy. Náš národ se ocitl v depresi, která trvala až do roku 1989. A asi v polovině téhle národní deprese se uskutečnila kanonizace svatého Jana. Začal jsem studovat teologii v roce 1970, kdy jsme už přituhnutí poměrů a normalizaci pociťovali. Zbrzdily se i pochody, které se v církvi pohnuly po II. vatikánském koncilu. Byla to velmi deprimující doba. Byl jsem tehdy na začátku pastorace, působil jsem dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních. Vládní garnitura musela na kanonizaci do Říma někoho pustit. Povolila cestu skupině deseti kněží z budějovické diecéze, z rodiště svatého Jana, a deseti z pražské diecéze. Kněze doprovodily tři řeholní sestry z poutního místa Lomec, který se nachází v budějovické diecézi. Tak se objevila výzva, že se může hlásit, kdo chce. Přihlásil jsem se, aniž bych měl jistotu, že to vyjde. Myslel jsem, že pojedou jen členové tehdejší kolaborující organizace Pacem in terris, ale kupodivu jsem směl jet i já. Zjistil jsem, že členy delegace byli sice někteří členové Pacem in terris, ale například i řeholník redemptorista a pozdější biskup Antonín Liška. Spolu s ním jeli další redemptoristé: kaplan Jan Hanžl z Prachatic nebo vynikající děkan Prágr ze Sušice a dokonce i profesor Jaroš, tajný provinciál redemptoristů. Dovolili účast i profesoru Kubalíkovi. Výprava byla pod kontrolou StB a měli nás stále pod dozorem.


Jak vzpomínáte na atmosféru svatořečení?
Byl jsem nejmladším účastníkem naší neoficiální delegace. Tvořili jsme smíšenou různost kněžských osudů, ale měli se navzájem v úctě. V Římě jsme dostali bezplatné vstupenky na konkrétní místa. Jana Nepomuka Neumanna svatořečil papež Pavel VI. Byl to obrovský zážitek. Viděl jsem tam německy mluvící věřící, ale největším zážitkem pro mě byli Američané. Bylo jich tam až deset tisíc, neboť svatý Jan byl biskupem Filadelfie, kde má katedrálu. Viděl jsem klečící Američany, jak se prostě modlí, a všímal si biskupů, kteří se velmi bratrsky pohybovali mezi ostatními. Kanonizace pro nikoho nebyla turistickou atrakcí.


S jakými zajímavými lidmi jste se v Římě setkali?
Po svatém Petru nás tehdy doprovázel profesor Jaroslav Polc, vynikající historik, který později působil na teologické fakultě v Praze. Byli jsme u hrobu sv. Cyrila a dokonce jsme den strávili v Assisi, což byla pro mě strhující návštěva. Byl jsem tehdy ještě diecézní kněz a netušil, že za dva roky vstoupím do františkánského kapucínského řádu. V Římě jsme se setkali i s tak výjimečnou postavou, jako je současný kardinál Tomáš Špidlík, s biskupem Jaroslavem Škarvadou nebo profesorem Karlem Skalickým. Moc rád na všechna setkání vzpomínám. Jenže po všech těch hezkých zážitcích a setkání mě pak doma čekala likvidace. Devět let jsem nesměl vykonávat kněžskou službu a musel pracovat jako nádeník.


Nechal jste si vstupenku ze svatořečení jako suvenýr?
Už ji dávno nemám. Několikrát jsem se od té doby stěhoval. Byl jsem často policejně stíhaný, takže jsem si raději nic neschovával. Hned na hranicích nás tenkrát důkladně probírali, nejtěžší prohlídku měl kanovník Mára.


16. června budete od 10 hodin celebrovat poutní mši v Prachaticích. Proč by se měli lidé této poutě zúčastnit?
Společnou bohoslužbou projevíme naše současné evangelní vědomí a úctu k misionářskému nadšení a životním obětem svatého Jana . Eucharistie je vyjádřením toho, že vše spočívá na Kristu, na jeho oběti. Pouť, na kterou jsme pozvali také německy mluvící rodáky a kněze, jsme koncipovali jako klidné zamyšlení nad životem světce. Bude povzbuzením věřících. Na místě jsou připraveny texty o životě svatého Jana a o tom, co nám jeho postava dala, dává a může dát i v budoucnu.