Dramatický úbytek chráněného druhu se snaží na jedné straně zastavit ekologové, na straně druhé třeba neukáznění rekreanti přispívají k dalšímu poklesu populace břehulí.

„Lidská neukázněnost může znamenat vážné ohrožení pro hnízdiště chráněných břehulí,“ potvrdil Deníku Jiří Řehounek z českobudějovického ekologického sdružení Calla.

Břehule hnízdí v norách vyhloubených ve stěnách pískoven nebo ve vysokých říčních březích. A někteří lidé bohužel skáčou do vody právě z těchto nezpevněných stěn, téměř ze střechy ptačích domovů.

„V poslední době se na nás začali obracet lidé, kteří byli svědky ničení hnízdních stěn rekreanty. Problém se týká zejména těch stěn, které jsou nad vodní hladinou štěrkopískových jezer,“ konstatoval Řehounek. „Pokud z takové stěny začnou lidé skákat, hrozí propadání hnízdních nor, ve kterých ještě mohou být mláďata břehulí,“ vysvětluje aktivista ze sdružení Calla.

Početnost břehule říční se v jižních Čechách trvale snižuje, mimo jiné proto, že břehulím ubyla původní hnízdiště v březích řek. „Proto se přizpůsobily novým okolnostem a hnízdí dnes především ve stěnách pískoven,“ říká Řehounek. Ekologové dokonce ve spolupráci s těžebními firmami hnízdní stěny kvůli břehulím upravují, a to za nemalých nákladů. Jenže právě stěny pískoven často vyhledávají rekreanti jako vhodné odraziště ke skokům do vody.

Pracovníci státní ochrany přírody podnikají na ohrožených místech namátkové kontroly. Mohou fyzickým osobám udělit za výše popsané chování pokutu 10 – 20 tisíc korun. „Bohužel však není možné, aby někdo břehule hlídal nepřetržitě,“ posteskl si ornitolog ze sdružení Calla s tím, že na škodu je i letošní pozdější doba hnízdění, která se více kryje s „letní“ sezonou. „Na každém štěrkopískovém jezeru je bezpochyby mnoho míst, ze kterých se dá skákat do vody. Břehulích kolonií je však v celém Jihočeském kraji jen několik desítek. Proto bychom chtěli i touto cestou apelovat na rekreanty, aby se nepodíleli na ohrožování chráněných břehulí,“ dodává Řehounek.

Výsledky letošních zásahů na podporu břehulí jsou přitom povzbudivé. Břehulí kolonie ve Lžíně na Táborsku a v Záblatí na Třeboňsku jsou opravdu početné, jsou v nich stovky hnízdních nor. Na Českobudějovicku v pískovně Třebeč na Borovansku břehule vyhrabaly 40 nor.