Se stavbou II. etapy jižní tangenty kraj nadále počítá. Přestože obce Borovnice, Plav, Nová Ves a Vidov se ve čtvrtek pokusily přesvědčit zastupitele, aby od ní kraj ustoupil.

Starosta Borovnice Miroslav Troup se domnívá, že argumenty pro její stavbu nejsou pravdivé, a tvrdí: „Tato strana Českých Budějovic je jednou z nejméně zatížených dopravou. Tangenta má stát od 700 milionů do 2 miliard a nám se stavba tak krátkého přivaděče za tolik peněz zdá naprosto zbytečná. Navíc bude-li v této podobě realizována, Nová Ves a Nedabyle se už nedočkají obchvatu, který měly v územních plánech daleko dřív, než se jednalo o tangentě. A doprava kolem 6000 automobilů za den v obcích zůstane. Silnice nezahrnuje ani hromadnou dopravu, vede mimo obce a nemá na ně žádnou návaznost. A je tam zákaz vjezdu kamionů,“ předkládal Miroslav Troup. Je přesvědčen, že za dvě miliardy by se mohlo postavit více obchvatů obcí, které po nich volají.

O NÁS BEZ NÁS
Starosta Nové Vsi Marek Prokeš přidal: „Nelíbí se nám, že o vedení jižní tangenty se s námi nikdo neradil a byla nám předložena jako hotová věc.“ Je přesvědčen, že stavět silnici do Roudného je nesmysl, protože odtud nikdo do Budějovic nepojede, protože by se dostal na zasekanou Lidickou ulici. Řidiči budou dál jezdit starou trasou – tedy na ulici Novohradskou nebo zanádražku. Krajský radní Jiří Švec (STAN) připustil, že jižní tangenta dočasně lokálně ovlivní dopravu. Je ale součástí dlouhodobého komplexního řešení dopravní situace, které bude možné docenit po jeho dokončení za desítky let.

ZAŘVE PŘÍRODA
Tomáš Šedivý, starosta Vidova, již dříve Deníku sdělil, proč radním kraje předložili petici proti devastaci krajiny: „Jižní tangenta zničí nenarušenou příměstskou krajinu, kterou využívají lidé k rekreaci.“
Kritici navržené podoby jižní tangenty neházejí flintu do žita. „Budeme to chtít ovlivnit. Doufáme, že dojde ke korekci tohoto záměru,“ říká Tomáš Šedivý s tím, že nyní budou zvažovány další kroky.

Zastupitelé kraje obcím neustoupili 

 
Jižní tangenta – dotčenými obcemi zatracovaná stavba. 
Zastupitelé kraje ve čtvrtek nevyhověli obcím Vidov, Plav, Borovnice a Nová Ves požadujícím, aby byla jižní tangenta vyňata ze zásad územního rozvoje kraje. 

Zástupci těchto obcí předali krajským radním petici proti devastaci krajiny se 1490 podpisy svých občanů i Budějčáků. II. etapa jižní tangenty, tedy propojení Trhovosvinenska s D3 přes budoucí sjezd z dálnice u Roudného, má souhlasné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí. Vicehejtman Josef Knot k tomu ve čtvrtek uvedl: „Je tedy možné zadat zpracování dokumentace stavby pro územní řízení. V dubnu zpracovaná analýza vyhodnotila stavbu jako významnou.“ Tyto obce navrhly náhradní trasu, ale při červnovém projednávání s její podobou nesouhlasily Borovany, Ledenice a Srubec.

Odcházel zklamánZklamaný odcházel z jednání zastupitelstva vidovský starosta Tomáš Šedivý. „Mrzí nás, že ani podpisy 1490 obyvatel nebyly pádným argumentem pro to, aby se jednalo o změně koridoru,“ řekl Deníku Tomáš Šedivý a připojil, že podle jeho názoru jde o dopravně zbytečnou stavbu. „Jde o hospodárnost vynaložených prostředků,“ zdůrazňuje Tomáš Šedivý. Dalším argumentem kritiků tangenty je třeba vedení silnice v dosud neporušené krajině. Podivují se i nad tím, jaká se odhaduje budoucí dopravní zátěž. Nejvyšší prognóza pro nejbližší roky udává až 12 000 vozidel denně. Současný provoz je ale zhruba poloviční a odhadované navýšení je podle Tomáše Šedivého nereálné.