„Za vydělané peníze kupoval svým dětem počítače, značkovou módu, kola, moped,“ píše deník OÖN. „Sám si dopřál jen ojeté auto, nepěstoval žádného koníčka.“ Až otcovský test letos na jaře potvrdil jeho zlé tušení – žádné ze čtyř dětí jeho bývalé ženy není jeho…, pokračuje list.

U okresního soudu ve Weyeru se nyní soudí se zjištěným otcem nejstaršího, 24letého chlapce. Je jím dnes 72letý invalidní penzionovaný zemědělec, u něhož rodina tři roky bydlela v nájmu na statku. Podváděný „otčím“ teď po něm chce 72 000 eur alimentů. „Ať zaplatí, co způsobil,“ říká. Fyzický otec jeho „syna“ mu nic nenabídl, nevzpomínal si ani na to, kolik vlastnil traktorů a strojů a kolik pobral na dotacích. Okresní úřad chce nyní zjišťovat pomocí testů otce dalších dětí nešťastného Wiesingera. Ten říká: „Peníze každopádně dostanou děti.“

Stop 17letým

Zákaz jízdy 17letých řidičů v Německu začal platit 1. července – jezdit tu mohou jen plnoletí. Dotýká se to i majitelů „mládežnického“ řidičského oprávnění L17 z Mühlviertlu přiléhajícího k Bavorsku.

Mluvčí německého ministerstva dopravy lineckému listu OÖN vysvětlil, že jde o nedorozumění. Úprava sledovala jen zabránit v jízdách po SRN mladým řidičům z USA, kteří doma mohou řídit už od 16 let. Že novela dopadne i na 17leté z Rakouska, to si prý ministerstvo neuvědomilo a chce to napravit. Ke znovuuznání L17 má dojít v první polovině roku 2012. Bylo by prý i proti zájmu Německa, kdyby ztratilo mladé konzumenty z Rakouska kvůli tomuto zákazu. Už teď jsou z něj vyjmuti Rakušané, kteří v Německu bydlí. Novela má ale umožnit jezdit i v Německu všem 17letým z celé Evropské unie.

Kovářský advent

Na Promenade ve Steyru běží o adventních víkendech ježíškovský trh, na němž se prezentuje 35 stánkařů. V pátky mají otevřeno od 14, o sobotách a nedělích a 8. prosince od 10 h, vždy do 19 hodin (stánky s občerstvením do 21 h). Pro děti jsou tu atrakce, koncertují dechovky z okolí. Zvláštním bodem budou „Kovářské Vánoce ve Steyru“. Ve vnitřním městě bude přes 40 kovářů 3. a 4. prosince vždy od 10 do 18 hodin prezentovat své umění. „Ochutnávka“ bude už 2. prosince od 16 h.

Havárie českého řidiče

Malý český transportér dostal ve čtvrtek dopoledne smyk na zasněžené vozovce a narazil do náspu a zdi dálničního podjezdu v hornorakouském Gieringu. „Byl těžce zraněn a po prvním ošetření přepraven do kliniky ve Welsu,“ informuje deník OÖN. Poškozené vozidlo odtáhli hasiči jeřábem.

Straka pečovatelka

Šperky, peníze, hodinky a zlato v hodnotě 37 000 eur měla 57letá slovenská pečovatelka nakrást v rodinách ošetřovaných. Okresní soud v Riedu jí za to uložil 21 měsíců vězení, z toho sedm nepodmíněně. Státní zástupce se odvolal.

„Obžalovaná se částečně doznala,“ píše deník OÖN. V domácnostech starších lidí měla takřka neomezený pohyb. Krást začala v lednu 2008 v Horních Rakousích, letos v lednu pokračovala ve Štýrsku. „Dopadena byla v okrese Kirchdorf, kde už měla připraven další lup k odvozu. Cennosti za 10 000 eur byly zajištěny. K předtím odcizeným věcem prohlásila, že peníze rozdala potřebným na Slovensku. Je prý psychicky nemocná, což se snažila doložit posudkem psychiatra,“ dodává list.

Děti za zdí

Před pěti lety otevřeli ve dvoutisícovém Unterweitersdorfu poblíž fotbalového hřiště dětské hřiště. „Platí za jedno z nejoblíbenějších v regionu – dokonce sem zajíždějí matky až z Gallneukirchenu, Katsdorfu a Wartbergu, aby si tu jejich děti mohly v klidu hrát,“ napsal deník OON.

Idyla ale podle něho klamala, hřiště bylo od začátku trnem v oku sousedů – kvůli hluku a smíchu dětí. Ti nyní prosadili oddělení plochy od okolí hlukovou stěnou. „Občané se cítili omezeni na kvalitě života,“ říká v listě starosta Wilhelm Wurm. Obec je vyslyšela a místo plánované optické bariéry stromů tu nechala vybudovat protihlukovou stěnu. Odůvodnila to i tím, že na hřiště navazuje skatepark, proti jehož hluku lidé také protestovali.

V OÖN zřízení stěny dlouhé deset metrů a vysoké dva metry obhajuje jedna ze stěžovatelek Elfriede Seirová. Na své předzahrádce prý byli trvale v zorném poli dětí a neměli žádné soukromí. Tvrdí, že i matkám hrajících si dětí to bylo trapné. „Teď jsme konečně chráněni,“ říká.

Advokátka dětí a mládeže Christine Winkler-Kirchbergerová případ označuje za varovné znamení narůstajícího nepřátelského postoje společnosti k dětem. „Je to falešný signál. Dětský smích je přece něco hluboce pozitivního! Ten nelze jednoduše pokládat za škodlivé imise,“ říká v OÖN. Zasadí se prý o to, aby tato zásada byla zakotvena do zemského stavebního zákona.

Zdarma pojistí předškoláky

Hornorakouská Všeobecná úrazová pojišťovna AUVA zavedla loni pojištění zdarma pro děti v posledním povinném ročníku mateřských škol. Momentálně je takto pojištěno více než 12 600 dětí. Iniciativu financují hornorakouské firmy, které takto přispívají rodinám svých zaměstnanců. Letos bylo z tohoto pojištění pokryto odškodnění 60 úrazů. Podle ředitelky AUVA Mariny Pree-Candidové si ale rodiče ještě na tuto možnost nezvykli a řadu zranění svých dětí pojišťovně nehlásí. Pojišťovna odstartovala ve školkách i rozsáhlou osvětovou preventivní kampaň mj. o správném chování chodců v provozu.