K poslednímu listopadu 2020 evidoval Úřad práce (ÚP) ČR v okrese České Budějovice podle Jiřího Berana, ředitele odboru zaměstnanosti českobudějovické pobočky úřadu práce, celkem 3 700 uchazečů o zaměstnání. Je to o 56 uchazečů více než na konci předchozího měsíce a o 1 479 nezaměstnaných více než ve stejnou dobu roku 2019.

Bez práce bylo v tomto regionu 1 888 žen (tj. 51,0 %). Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti mělo ke konci listopadu celkem 1 360 osob (36,8 %).

"Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let meziměsíčně vzrostl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 2,8 %. Okres České Budějovice se tak v listopadu řadil mezi 21 okresů v České republice s nejnižší nezaměstnaností," uvedl Jiří Beran.

Během listopadu se do evidence ÚP ČR přišlo zaregistrovat celkem 545 lidí, tedy o 62 méně než v listopadu roku 2019. "V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 29 méně nově evidovaných uchazečů. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 489 uchazečů, z nichž 72,0 % nastoupilo do práce," upozornil Jiří Beran.

K 30. 11. 2020 nepatrně vzrostl počet osob se zdravotním postižením (OZP) v evidenci ÚP. Celkem jich v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích bylo 508, tedy meziměsíčně více o 5 osob, meziročně o 144 OZP více.

Ke konci listopadu meziměsíčně poklesl počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice o 8 osob. Celkem jich bylo v evidenci ÚP ČR v tomto regionu 228. Meziročně bylo ve sledované kategorii evidováno o 102 osob více.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily zhruba 36 % ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let a starší tvořili 30 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Ke konci listopadu bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích celkem 4 518 volných pracovních míst (tj. o 163 míst více než v říjnu). "V průběhu listopadu zaměstnavatelé nahlásili 646 nových volných pracovních pozic," konstatoval Jiří Beran. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (908 evidovaných volných míst), montážní dělníky (736), dělníky v elektronice (368), zedníky (225), kuchaře-ky (196), automechaniky (125), uklízečky (85), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (81), stavební dělníky (81), pracovníky bezpečnostních služeb (77), strojírenské dělníky (57), skladníky (51), malíře/lakýrníky (51) a elektrikáře (50).

Z pohledu srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně vzrostl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 2,8 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj eviduje tento podíl nezaměstnaných vyšší o 0,9 p.b. než v listopadu roku 2019. Jihočeský kraj tak v listopadu evidoval druhý nejnižší podíl nezaměstnaných (po Pardubickém kraji) v rámci všech 14 krajů České republiky.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl ve všech okresech Jihočeského kraje. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 4,3 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec – 2,1 %.