Bez práce bylo v tomto regionu 1 951 žen (tj. 49,7 %).  Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 3 697 uchazečů tzv. dosažitelných. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti mělo ke konci prosince celkem 1 387 osob (35,3 %). 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let meziměsíčně vzrostl o 0,2 procentního bodu na hodnotu 3,0 %. Okres České Budějovice se tak v prosinci řadil mezi 18 okresů v České republice s nejnižší nezaměstnaností.

Během prosince se do evidence ÚP ČR přišlo zaregistrovat celkem 569 lidí, tedy o 93 méně než v prosinci roku 2019. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 24 více nově evidovaných uchazečů. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 343 uchazečů, z nichž 73,5 % nastoupilo do práce.

K 31. 12. 2020 vzrostl počet osob se zdravotním postižením (OZP). Celkem jich v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích bylo 520, tedy meziměsíčně více o 12 osob, meziročně o 155 OZP více.

Ke konci prosince meziměsíčně poklesl počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice o 6 osob. Celkem jich bylo v evidenci ÚP ČR v tomto regionu 222. Meziročně bylo ve sledované kategorii evidováno o 106 osob více.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily zhruba 37 % ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let a starší tvořili 30 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Ke konci prosince bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích celkem 4 444 volných pracovních míst (tj. o 74 míst méně než v listopadu). V průběhu prosince zaměstnavatelé nahlásili 495 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (915 evidovaných volných míst), montážní dělníky (728), dělníky v elektronice (374), zedníky (235), kuchaře-ky (187), automechaniky (130), uklízečky (88), stavební dělníky (82), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (74), pracovníky bezpečnostních služeb (73), malíře/lakýrníky (58) a strojírenské dělníky (52).

Z pohledu srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně vzrostl o 0,4 procentního bodu na hodnotu 3,2 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj evidoval tento podíl nezaměstnaných vyšší o 0,9 p.b. než v prosinci roku 2019. Jihočeský kraj tak v prosinci evidoval společně se Zlínským krajem třetí nejnižší podíl nezaměstnaných (po Pardubickém a Královehradeckém kraji) v rámci všech 14 krajů České republiky.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl ve všech okresech Jihočeského kraje. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov –5,0 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Písek – 2,5 %.

Mgr. Jiří Beran, ředitel odboru zaměstnanosti KoP České Budějovice

ÚP ČR, krajská pobočka České Budějovice