V srpnu zůstala podle právě zveřejněných dat úřadu práce nezaměstnanost v regionu na skoro stejných hodnotách jako minulý měsíc. Pohyb ve statistikách je většinou jen v řádu desetin procenta.

Komentář k vývoji nezaměstnanosti

K 31. 8. 2020 evidoval Úřad práce (ÚP) ČR v okrese České Budějovice celkem 3 581 uchazečů o zaměstnání, což bylo podle Jiřího Berana, ředitele odboru zaměstnanosti regionální pobočky ÚP, o 101 uchazečů více než na konci předchozího měsíce a o 1 228 nezaměstnaných více než ve stejnou dobu roku 2019.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily zhruba 36 % ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let a starší tvořili téměř 30 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Bez práce bylo v tomto regionu 1 834 žen (tj. 51,2 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 3 346 uchazečů tzv. dosažitelných. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti mělo ke konci srpna celkem 1 453 osob (40,6 %).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let meziměsíčně vzrostl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 2,7 %. Okres České Budějovice se tak v srpnu řadil mezi 18 okresů v České republice s nejnižší nezaměstnaností.

Během srpna se do evidence ÚP ČR přišlo zaregistrovat celkem 515 lidí, tedy o 34 méně než v srpnu roku 2019. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 161 méně nově evidovaných uchazečů. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 444 uchazečů, z nichž 83,1 % nastoupilo do práce.

K 31. 8. 2020 vzrostl počet osob se zdravotním postižením (OZP). Celkem jich v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích bylo 516, tedy meziměsíčně více o 12 osob, meziročně o 126 OZP více.

Ke konci srpna meziměsíčně vzrostl počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice o 18 osob. Celkem jich bylo v evidenci ÚP ČR v tomto regionu 168. Meziročně bylo ve sledované kategorii evidováno o 40 osob více.

Ke konci srpna bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích celkem 4 502 volných pracovních míst (tj. o 153 míst více než v červenci). V průběhu srpna zaměstnavatelé nahlásili podle Jiřího Berana 606 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (929 evidovaných volných míst), montážní dělníky (798), dělníky v elektronice (361), kuchaře-ky (221), zedníky (219), automechaniky (129), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (94), uklízečky (92), stavební dělníky (86), číšníky/servírky (76), pracovníky bezpečnostních služeb (71), malíře/lakýrníky (61), svářeče (53) a prodavače (50).

Jiří Beran upozornil, že v rámci republiky si kraj vede velmi dobře. Z pohledu srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 2,8 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj eviduje tento podíl nezaměstnaných vyšší o 0,9 p.b. než v srpnu roku 2019. Jihočeský kraj tak v srpnu evidoval druhý nejnižší podíl nezaměstnaných (po Pardubickém kraji) v rámci všech 14 krajů České republiky.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl v okrese České Budějovice (o 0,1 procentního bodu), ve všech ostatních okresech Jihočeského kraje se podíl nezaměstnaných snížil o 0,1 až 0,2 procentního bodu. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 4,2 %. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec – 2,0 %.