„Za celý letošní měsíc duben se přišlo zaregistrovat do evidence úřadu práce celkem 656 nových uchazečů, to je o 39 více než ve stejném měsíci minulého roku, ale o 20 méně než v předchozím měsíci. Naproti tomu evidenci na úřadu práce v průběhu letošního dubna ukončilo celkem 888 uchazečů, z nichž 624 nalezlo pracovní uplatnění, což je o 22 osob méně než v předchozím měsíci,“ uvedl včera ředitel úřadu práce Ivan Loukota.


„Meziměsíčně nepatrně klesl počet absolventů a mladistvých o 23 uchazečů, počet evidovaných osob se zdravotním postižením oproti březnu 2007 zaznamenal nepatrný nárůst o dva uchazeče,“ dodal.