Neziskové organizace mohou do 18. března žádat o peníze v grantovém programu na podporu komunitního života v regionech.
„Granty ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje ČSOB s Poštovní spořitelnou,“ říká mluvčí ČSOB Pavla Hávová s tím, že projekt se orientuje na komunitní rozvoj v regionech. První grantové kolo je zaměřeno na menší komunitní projekty, které mohou získat podporu do 70 tisíc korun.

Odborným garantem projektu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ je nadace VIA. Další informace včetně formulářů žádosti o grant jsou na stránkách www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz či www.nadacevia.cz.

Ze statistik Nadace VIA vyplývá, že v roce 2009 a 2010 se v ČR ucházelo o podporu přes 2100 dobročinných projektů zaměřených na aspekty komunitního rozvoje – obnovu veřejných prostranství, péči o životní prostředí, záchranu kulturního dědictví, projekty pro mládež, seniory a další. Ze všech žadatelů bylo prostřednictvím Nadace VIA financováno 376 projektů částkou 22,5 milionu korun.

V obou letech bylo v Jihočeském kraji podáno 129 žádost o podporu z Nadace VIA. Uspělo 17 projektů čili 13%.
A jak si stojí žadatelé v rámci programu ČSOB pro podporu regionů? Nejúspěšnějším je kraj Liberecký (16 %), mezi kraje s nejmenší úspěšností patří Jihočeský a Pardubický kraj (3 %).

„Do programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů přišlo z Jihočeského kraje 74 žádostí, ale podporu získaly jen dva projekty, což je tříprocentní úspěšnost,“ říká Pavla Hávová, která pevně věří že letos budou Jihočeši úspěšnější.