„Odborníci zpracovávají studii kriminality na jihu Čech, kterou zčásti financuje také ministerstvo vnitra,“ říká náměstek hejtmana Jana Zahradníka Vladimír Pavelka.


„Jižní Čechy nejsou zatíženy výraznou kriminalitou jako jinde, ale prevence není nikdy dost. Proto jsme si nechali studii zpracovat.“
Pouliční tuláci


Studie poslouží k nalezení optimálních programů prevence kriminality, zaměřených na děti a mladistvé.


„Hledáme cestu, jakým způsobem děti zaměstnat, aby se netoulaly po ulicích a netíhly ke kriminalitě. Proto jsou tak důležitá nízkoprahová zařízení. Ta pracují mnohdy s dětmi, které se pohybují už na hraně zákona. Tím, že pracovníci zařízení nekriminalizují děti za drobné přestupky, ani po nich nechtějí zvláštní identifikaci, odvádějí je od zločinné činnosti. Snaží se je přivést zpátky do normálního života. Pro ty, které by jinak čekalo opovržení, přece existuje cesta zpátky.“


K největším problémům patří vzrůstající počet narkomanů a lidí, kteří se dopouštějí trestných činů spojených s drogovou závislostí. „Preventivní péče se zaměřuje jak na snížení rizik pro toxikomany, tak i pro společnost,“ pokračuje Vladimír Pavelka, který má dosud v kraji na starosti sociální a zdravotní problematiku.


„Rizikem pro toxikomany je předávkování. Pro společnost jsou zase nebezpečím pohozené jehly a stříkačky a možnost infekce HIV a virovou hepatitidou. Nebezpečím je i kriminalita spojená s toxikomanií. Drogy se kupují za nemalé částky a toxikomani potřebují sehnat peníze na svou pravidelnou dávku.“


Mnohá přepadení starých lidí nebo školáků mají tak na svědomí závislí narkomani, kteří potřebují získat peníze pro svou dávku drog, bez které se neobejdou.


Spásné Bongo


Důležitost nízkoprahových center potvrzuje také Daniela Laschová, ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou.


„Náš klub Bongo je alternativou pro děti, které by se jinak poflakovaly po ulici a třeba ničily majetek,“ říká Laschová.


„Nabízíme jim hudební zkušebnu, kde teď hraje šest začínajících skupin. Děti a mladí lidé, kteří sem chodí anonymně, využívají i rad a pomoci sociálních pracovnic. Ty jim pomáhají řešit jejich problémy.“


Některé klienty se tak podaří včas odvrátit od nebezpečných aktivit, které hraničí s porušováním zákona.