Také tisíců Jihočechů se dotýká soubor doporučení, která připravilo ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o doporučení, jaké ochranné prostředky proti nákaze koronavirem by měly mít různé profese.

Například jihočeská hejtmanka Ivana Stráská ohledně aktuálních nároků kraje na ochranné prostředky uvedla, že kraj již objednal ochranné prostředky za 98 milionů korun a vyzval následně organizace potřebné k zajištění základních služeb, aby uvedly počty požadovaných ochranných prostředků. Pro potřeby zdravotnictví, úřadů, školství nebo pracovníků odpadového hospodářství je nyní v součtu na úrovni kraje od různých organizací celkem požadováno 20 milionů roušek, 400 000 kusů respirátorů, 7 000 kusů brýlí nebo třeba 4 000 rychlotestů na koronavir.

Odborníci Ministerstva zdravotnictví nyní připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je na webu ministerstva také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Dezinfekce prostranství před nádražím v Miláně
Různá rychlost šíření koronaviru? Vliv může mít i znečištění ovzduší, míní vědci

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje. Používání speciálních ochranných pomůcek na nesprávných místech může mít za následek jejich nedostatek.

„Stále se bavíme o množství pomůcek, ale už se ztrácí to klíčové, jak je používat. Odborníci proto připravili kuchařku, která říká, jaký typ ochranného prostředku je vhodný pro danou profesi a pro dané pracoviště. Současně je důležité klást důraz na správné nasazování a sundávání, včetně likvidace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích či infekční kliniky s nakaženými pacienty nebo také pracovníci zdravotnické záchranné služby či pracovníci laboratoří (COVID-centra). Respirátory nebo polomasky na úrovni FFP3 je doporučováno používat také pracovníkům čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

Respirátory FFP2 jsou vhodné pro profese jako jsou ostatní lékaři, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, lékárníci. Dále jsou tyto respirátory vhodné pro zdravotnický personál na odběrových místech a zubní lékaře, kteří by měli mít respirátory doplněny štítem. Respirátory FFP2 jsou vhodné také pro prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. V neposlední řadě také v potravinářském průmyslu, v tzv. čistých provozech.

Ilustrační foto.
Záhada uzdravených sousedů

Pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství, jsou doporučovány roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1.

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. A to pouze za předpokladu správného zacházení a dodržování hygienických podmínek. Nemocnice, které si umí zajistit sterilizaci zdravotnických prostředků či samy disponující centrální sterilizací, mohou pro potřebu svých zdravotnických pracovníků ověřenými sterilizačními metodami sterilizovat použité respirátory, zejména respirátory třídy FFP3, pro opakované použití, a to až třikrát.