Nová světelná signalizace na křižovatce ulic Branišovská a J. Opletala byla uvedena do plného provozu. Disponuje světelným signalizačním zařízením s preferencí městské hromadné dopravy, což umožní další realizaci poslední části akce „Koridor MHD“ pomocí jednotky aktivní preference.

Přednosti v křižovatce zůstaly stejné. "Hlavní je po Branišovské, vedlejší J. Opletala a místo ležící mimo komunikaci vjezd k Biologickému centru AV ČR. Signalizace je plně dynamická, izolovaná, řízena pomocí videodetekce a chodeckými poptávkovými tlačítky, vybavená jednotkou aktivní dálkového ovládání pro nevidomé," říká k úpravám křižovatky náměstek primátora Ivo Moravec. Osazení semafory je odpovědí na požadavek dopravního podniku, který avizoval problém s výjezdem trolejbusů na Branišovskou. Realizace zahrnovala rekonstrukci chodníků, výstavbu přechodu pro chodce, dopravního značení, úpravu vozovky a založení trávníků.