Ve štěstí doufá i Pavel Strnad z Českých Budějovic, který v úterý dopoledne přinesl žádost do Mateřské školy Čéčova. „Dcerka chodí hned vedle do jeslí, proto jsme zvolili tuto školku," vysvětlil Pavel Strnad.

Dlouholetou bolest Českých Budějovic mají alespoň částečně zahojit nové školky, které ve městě vznikají.

Jedna z nich je v ulici 
A. Trägera. Podle náměstka primátora Petra Podholy má pojmout 60 dětí. „Předpokládaný termín dokončení stavebních prací a zahájení provozu je v prosinci až lednu," předeslal Petr Podhola.

Dříve bude rodičům a jejich dětem k dispozici mateřská škola Jihočeské univerzity. Fungovat má od září, nyní se konají zápisy.

„Školka bude sídlit nedaleko kampusu za školním statkem v ulici Šípková," přiblížila tisková mluvčí Jihočeské univerzity Dagmar Dvořáková. Upozornila však, že novou mateřinku budou moci využívat přednostně děti zaměstnanců univerzity.

Mateřská školka bude nejprve fungovat jako firemní dětská skupina. „Předpokládáme, že od roku 2018 se transformuje na klasickou mateřskou školu," doplnila Dagmar Dvořáková s tím, že kapacita bude 30 dětí.

Jaký je zájem o školky v Českých Budějovicích.

Vloni nezbylo místo na 55 dětí starších tří let

Podhola Petr Mgr.Žádostí 
o místa v českobudějovických mateřských školách bude letos méně než vloni. 
V rozhovoru to upřesňuje náměstek českobudějovického primátora pro školství Petr Podhola.

Na kolik dětí vloni nezbylo místo v mateřských školách?
V loňském roce bylo vygenerováno 1214 elektronických žádostí o místa v mateřských školách. Elektronický zápis vydá na každé dítě pouze jednu přihlášku. Tuto přihlášku mohou ovšem rodiče fakticky podat ve více mateřských školách, které v žádosti při elektronickém zápisu předem označí. Mateřské školy proto přijaly 2285 žádostí. Z toho vyplývá, že bylo podáno 1071 duplicitních žádostí. Ke konci správního řízení bylo přijato 892 dětí. Mezi nepřijatými bylo ale pouze 55 dětí starších tří let, z toho občanů Českých Budějovic 25. Důvodem bylo většinou chybějící očkování, které je ze zákona povinné. Celkem 170 nepřijatých dětí bylo mladších tří let. 

Očekáváte, že se tato čísla letos výrazně změní?
Podle stavu generovaných žádostí jsme k pondělnímu odpoledni vydali celkem 
1095 žádostí. Toto číslo by mělo být již s největší pravděpodobností konečné, termín elektronického vygenerování žádosti skončil před pondělní půlnocí.
Ředitelky a ředitelé mateřských škol zveřejnili na zápisovém portále 850 volných míst.

Jaká jsou hlavní kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol?
Kritéria stanovují ředitelé škol a jsou stejná jako 
v předchozím roce. Kritéria jsou bodová a shodná pro všechny mateřské školy zřizované městem.
Jsou jimi trvalé bydliště, věk dítěte a fakt, zda danou školu již navštěvuje sourozenec dítěte. Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do mateřské školy v případě její dostatečné kapacity.