Ještě do konce roku chce mít vedení Jihočeského kraje hotovou studii, která určí, jaké požadavky by měla splňovat budoucí sportovní hala před budějovickým výstavištěm. Jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba to uvedl na posledním jednání zastupitelstva města. Hala má sloužit jako národní sportoviště pro volejbal, házenou a basketbal.

Studie se má věnovat budoucímu provozu haly a jeho možným podobám. „Jestli tam má být jedna palubovka, dvě palubovky. Konferenční prostory,“ uvedl Martin Kuba s tím, že víceúčelová hala by měla být využitelná i pro kongresy nebo koncerty. Martin Kuba zdůraznil, že pro volejbal má mít hala reprezentační parametry pro mezinárodní utkání. Současná  Sportovní hala ve Stromovce některým aktuálním parametrům požadovaným pravidly nevyhovuje a Jihostroj tam mezinárodní soutěže hraje na výjimku.

Novou sportovní halu chtějí Jihočeský kraj, České Budějovice a stát stavět u Výstaviště České Budějovice.Novou sportovní halu chtějí Jihočeský kraj, České Budějovice a stát stavět u Výstaviště České Budějovice.Zdroj: Vizualizace: Jihočeský kraj, Ateliér 8000

Nová hala má sloužit i házené nebo basketbalu a jiným sportům. Má nabídnout také moderní zázemí pro sportovce i diváky.

Pozemky poskytne stát

Kvůli proměně lokality už bylo podepsáno i memorandum mezi Jihočeským krajem, Českými Budějovicemi, ministerstvem zemědělství a Výstavištěm České Budějovice. Na posledním jednání zastupitelstva chtěl zastupitel Ivo Moravec vědět, jestli tím tedy padá memorandum minulé, které se týkalo záměru postavit v lokalitě vědecké centrum.

Martin Kuba potvrdil, že aktuálním záměrem města je postavit zde novou sportovní halu. Pozemky by měl poskytnout stát, respektive Výstaviště České Budějovice, které fakticky spadá pod ministerstvo zemědělství (formálně výstaviště vlastní Podpůrný a garanční rolnický fond). Předtím ale má být městem a krajem připravený projekt haly. Jakmile studie ukáže, jaké nároky by měla budoucí hala splňovat, aby to bylo pro město ideální, chystá se další krok. „Architektonickou soutěž na novou halu bychom rádi vypsali na začátku příštího roku. Předpokládáme, že na podzim 2024 bychom byli schopni představit vítězný návrh obyvatelům města,“ nastínil Martin Kuba.

Lávka přes Vltavu

Martin Kuba doplnil, že příprava projektu se řeší s Národní sportovní agenturou, stavět by se mohlo odhadem v letech 2026 - 2028 a otevírat v roce, kdy budou České Budějovice držet titul hlavní město Evropské kultury. Náklady na stavbu se aktuálně rámcově odhadují na 1,3 miliardy korun. Hala má být multifunkční a na její stavbě se mají finančně podílet stát, kraj i město. Kapacita diváků by měla být proměnlivá, při použití vysouvacích tribun až pět tisíc diváků.

Memorandum kraje, města, ministerstva zemědělství a výstaviště se ale týká i širší lokality, nejen místa pro halu. Dokument zavazuje partnery k podpoře projektu rekreačního areálu nazvaného Sluneční ostrov na pravém břehu Vltavy naproti výstavišti a dále počítá s vybudováním lávky přes Vltavu. Zahrnuje také příčné napojení severní části areálu Výstaviště České Budějovice na levobřežní komunikaci a sídliště Vltava a nový vstupní objekt výstaviště s parkovacím domem.

Parkovací dům v režii výstaviště

Výstaviště České Budějovice má podle memoranda připravit projekt proměny hlavního vchodu směrem z Husovy třídy tak, aby tady v úrovni vchodu vyrostl parkovací dům. Uvažuje se také o stavbě hotelu, protože podle Martina Kuby pro kongresovou turistiku, která by mohla využívat víceúčelovou halu, chybějí městu dostatečné ubytovací kapacity.

Odpočinkový areál na pravém břehu Vltavy je součástí širšího projektu Město a voda, který zahrnuje různé stavební akce ve městě. Jeho části už postupně vznikají na Zátkově nábřeží podél Malše.