I v době dopravní špičky parkují auta v Husově ulici nebo v Rudolfovské. Nebylo by možné je přemístit v době špičky pomocí zákazu parkování například na náplavku u řeky (týká se Husovy třídy), nebo jinak vyklidit klíčové ulice, aby se zvýšila jejich kapacita?
S navrhovaným řešením počítá zatím neuskutečněný projekt preferenčních pruhů (viz níže), právě pro úsek v Husově třídě je projekt technicky nejlépe realizovatelný.

Ve chvílích, kdy je dopravní špička, stojí dlouhé fronty automobilů v exponovaných směrech, ale v jiných pruzích je často jen pár aut. Přesto mají dost dlouho zelenou. Nešlo by semafory řídit na nějakou dobu ručně, aby se třeba nerozsvěcovala zelená i pro takový jízdní pruh, kde není ani jedno auto?
Křižovatky řídí automatický systém, který sleduje „vytíženost“ jednotlivých pruhů (na semaforech jsou pro tento účel umístěny kamery). Tento systém „obsluhuje“ i navazující semafory. Ručním řízením by se systém „rozhodil“.

Město slibuje už dlouho preferenční pruhy pro autobusy MHD, ale budou vůbec někdy v Českých Budějovicích zavedeny?
Projekt na zavedení preferenčních pruhů je hotový již několik let, rada města se k zavedení preferenčních pruhů zatím pozitivně nevyjádřila. Já osobně jsem pro.
U vodárenské věže ve směru od Mánesovy ulice je jeden pruh odbočovací na Český Krumlov. Kdyby se ale odbočovalo až těsně před sjezdem, mohl by se pruh využít i pro řidiče, kteří jedou dál na Dlouhou louku a „víc by to odsejpalo“.
Nevím, zda máme s tazatelem na mysli stejnou část silnice, ale pokud se jedná a odstranění šrafování v místě odbočení na Český Krumlov, to možné není, neboť by současně došlo k úplnému zablokování příjezdu z mezinárodní silnice E55 ve směru od Českého Krumlova na Dlouhou louku (v místě před benzinovou stanicí). Pokud má čtenář na mysli úsek od semaforů u Koh-i-nooru kolem bývalé sodovkárny, tam se nejedná o čistě odbočovací pruh a řidiči jedoucí z města na Dlouhou louku jak levý, tak pravý pruh využívají.

V minulosti koleje spojovaly nádraží a levý břeh Vltavy – bývalá plzeňská trať. Dnes z ní zbyla jen vlečka na Suchomelskou ulici. Je možné, že by se koleje protáhly a obnovilo se spojení na sídliště, odkud by mohl jezdit k nádraží třeba pantograf?
Obávám se, že to možné není. Takový projekt by vyžadoval neúměrně velké investice, ať už na vybudování železničního mostu přes Vltavu či kolejového svršku. Otázkou rovněž je, kdo by trať provozoval – České dráhy, nebo Dopravní podnik města? V druhém případě by DPM musel pořídit kolejové vozy…