Výstavba páteřní komunikace v průmyslové zóně směřuje k dokončení. Jde o dlouhodobý záměr města, zanesený v územních plánech přes dvacet let. Stavět se začalo v únoru 2017 a na jaře bude hotovo. Nová silnice odvádí těžkou nákladní dopravu z obytné zóny v Havlíčkově ulici a díky ní se rozšiřuje průmyslová zóna, kde staví pět investorů a vznikne řada pracovních příležitostí. Tato investice do rozvojové plochy se bude zúročovat i v dalších letech a desetiletích.

Budování nové komunikace propojující Havlíčkovu ulici a silnici II/105 ve směru na České Budějovice je rozdělena do dvou etap. Po loňském dokončení I. etapy této spojnice od panelové cesty v původní průmyslové zóně k plochám pro novou výstavbu průmyslových hal začala na začátku září druhá. Navazuje na úsek vedoucí k novým halám a napojí se nad Penny Marketem na komunikaci II/105. Dokončena má být 18. května.

Průmyslovou komunikaci staví táborská společnost DAICH. Podle starosty města Iva Machálka kilometrová silnice spolkne 56,15 milionu korun.

Stavbaři mají dočasně volno
Technologická přestávka ve výstavbě komunikace Průmyslová je naplánována do 10. března. Záležet bude na počasí. Dva měsíce bude mít zhotovitel nové silnice v průmyslové zóně na dokončení stavby. „Položení teplovodního potrubí vyžaduje stálou teplotu minimálně pět stupňů nad nulou,“ vysvětluje Petr Rohlena, vedoucí odboru hospodářské správy městského úřadu. Dešťová a splašková kanalizace a vodovod jsou již hotovy a zasypány.

Na podzim byl vybudován násep u silnice II/105 nad Penny Marketem. Materiál na něj se podařilo získat v podobě betonového recyklátu z odstraněných panelových domů v bývalých Jaselských kasárnách. Město tak ušetřilo minimálně milion korun.

Nová komunikace za více než 56 milionů korun má být dokončena 18. května. Jednostranně ji bude lemovat chodník. „Bude rozšířený o zónu pro cyklisty, aby mohli lidé bezpečně dojíždět do práce na kole,“ přibližuje Petr Rohlena. Pět firem v průmyslové zóně nyní dokončuje vnitřní úpravy nově postavených výrobních a kancelářských prostor.

Co silnice přinese
Kilometr dlouhá ulice Průmyslová přebere provoz nákladních vozidel z Havlíčkovy ulice, kde se sníží hlučnost, prašnost i zatížení vozovky. V rozšířené průmyslové zóně dokončuje pět firem, z toho jedna místní, jedna německá, výstavbu objektů, v nichž najdou práci místní i lidé z okolí.